Hajdučija u Srbiji i Jugoslaviji- Vojni begunci

I tokom stvaranja države i tokom niza ratova kroz koje je prolazila najpre Srbija pa Kraljevina Jugoslavija, vojni begunci i dezerteri su bili ne samo naša realnost već i muka sa kojom je svaki zakon morao da se bori. Ali baš na tom kliskom terenu nisu se baš snalazili ni sa ove ni sa one strane zakona.

Sudeći prema izveštajima i objavama iz Policijskog glasnika tokom ratova a posebno u periodu između ratova vodila se neverovatna borba žandarma sa neformalnim naoružanim grupicama razbojnika obučenih u uniforme koji su ordinirali Srbijom ali i Jugoslsvijom. Naročito u pograničnim područjima.
I sam zakon je kumovao opštoj pometnji jer je ove begunce i bundžije zvanično nazivao hajducima, čak ih je i oglasavao hajducima i ubijao ukoliko se ne predaju u određenom roku kao hajduke, primenjujući praksu iz zakona iz 1905, godine za koji baš i nismo shvatili zašto se primenjivao na primer 1929. ili 1933. godine, kad je u međuvremenu krivični zakon menjan.

Urednica i autorka serijala je Olivera Pančić.