SO RTS – A. Dvoržak: Simfonija br.7

Snimak koncerta održanog u Kolarčevoj zadužbini 16. marta 2019. godine.

Dirigovao je italijanski dirigent mlađe generacije Alesandro Krudele, a na programu je bila Sedma simfonija Antonjina Dvoržaka.

 

Repriza , 16. avgust u 01:00 i 08:45