Čitaj mi!

Beogradska filharmonija: R. Štraus - Metamorfoze

Štraus je svoju kompoziciju Metamorfoze, napisany za 23 gudača, završio 1945. godine. Naslov i inspiracija potiču od Geteove poeme, na osnovu koje je kompozitor razmatrao da napiše koralno delo.

Metamorfoze se smatraju remek-delom gudačkog repertoara. Nastale tokom Drugog svetskog rata, Metamorfoze su izražavale Štrausovo žaljenje zbog destrukcije nemačke kulture - skoro svaka nemačka operska kuća bila je bombardovana. Nakon rata, polemisalo se da li je Štraus žalio za padom Hitlerove države ili za kultnim dobrima.

 

Repriza , 12. mart u 01:25 i 09:25