Metamuzika: Dragana Jovanović, Mama Duna

Metamuzika je metafizika i metafora muzike, i pokazuje da jedno muzičko delo ima i šire i dublje značenje.

Metamuzika se bavi proučavanjem strukture i otkriva da se sva muzička značenja našeg okruženja nalaze u jednoj kompozciji. Ovoga puta u fokusu emisije je ostvarenje kompozitorke Dragane Jovanović.

 

Repriza , 27.jun u 03:05 i 11:05