Filozofija i...fenomenologija Edmunda Huserla

Dvadeseti vek i dva svetska rata pokrenula su brojna pitanja vezana za čovekovo postojanje, njegovu suštinu, opstanak i smisao. Posledice ratova donele su i nova poimanja u umetnosti, društvenim naukama i filozofiji.

Nova emisija ovog serijala posvećena je filozofu Edmundu Huserlu, osnivaču fenomenološke metode, misliocu koji će uticati na brojne filozofe, među njima i njegovog čuvenog učenika Martina Hajdegera.
Huserlovo poznato delo Kriza evropskih nauka pred početak Drugog svetskog rata štampano je u Beogradu, koji će biti i središte filozofske misli u Evropi, pošto su mnogi, poput Huserla, zbog pojave nacizma morali da traže spas izvan Nemačke. Njegovo delo i danas ukazuje na probleme sa kojima se čovek susreo još početkom dvadesetog veka. Nije doživeo da filozofija postane univerzalna nauka kao sveznanje, ali je njegova misao prisutna i danas.
O vremenu u kome je živeo i radio Edmund Huserl, o njegovom filozofskom doprinosu i životu kao i uticaju koje je imao na potonje mislioce, govori prof. dr Dragan Prole.
Urednik i autor: Jasmina Vujnović Milošević

 

Repriza u 11:25