Filozofija i... Sokrat i smrt

"Mišljenje i razum jeste ono što upravlja, što je istinito i što je opšte" - Sokratove su reči koje i danas posle dveipohiljade godina slušamo i u njima pronalazimo smisao. Prema mišljenju Hegela, Sokrat je bio najinteresantnija pojava u istoriji filozofije. Sokrat je skinuo filozofiju sa neba na zemlju i uveo je u svakidašnji život u domove i na trgove.

Najpoznatije delo, koje i danas ima velikog uticaja, jeste "Odbrana Sokratova" u kojoj nam Sokrat govori o smrti, tom večitom pratiocu ljudskog bića ali i zašto se nje ne bi trebalo bojati.
Prema njegovim rečima čitav ljudski život jeste priprema za smrt. Čovek bi trebalo da živi u nadi da će na onom svetu po smrti učestvovati u najvećim dobrima i da je ona samo deo našeg bića i postanka.
Šta nam o tom najvećem ljudskom strahu poručuje Sokrat, kako osmisliti život i danas preko Sokratovih misli, šta bi savremeni čovek u kontekstu filozofije trebalo da čini da svoj život učini vrednim življenja govori nam prof. dr Irina Deretić koja predaje Antičku filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Urednik i autor: Jasmina Vujnović Milošević

repriza  u 11:15