Čihaja i Arata, 7 i 8-12

Anima adaptacija istoimene mange o prijateljstvu devojčice Čihaje i dvojice dečaka - Taičija i Arate, koji strastveno igraju tradicionalnu japansku igru kartama – karutu, koja kombinuje karte i klasične japanske stihove

Razilaze se posle osnovne škole, a Čihaja i Taiči se ponovo sreću u srednjoj školi i pokušavaju da formiraju Takmičarski karuta klub. Čihaja postaje majstor karute.
Odrastanje i put ka ostvarenju snova, karuta i tinejdžerska romansa...
Ovaj program je obezbeđen zahvaljujući Japanskoj fondaciji

repriza, 30. januar u 00:06 i 09:01