Čitaj mi!

Studio 6: The Roentgen Connection

Na programu je savremena muzika za poprečnu flautu, blokflautu i čembalo. Sviraju Karolina Beter i Goška Isfording. Program Silent Songs je inspirisan vokalnom muzikom i idejom – svirati pesme bez reči. Kao što su teoretičari 18. veka, poput Johana Matesona, govorili, instrumentalisti treba da se trude da što bolje imitiraju pevače, te je tako The Roentgen Connectionovu pouku uzeo za moto programa. Zbog toga pored aranžirane vokalne muzike Anje Đorđević i Roderika de Mana, mogu da se čuju kompozicije koje kao osnovu koriste zvučne i retoričke mogućnosti instrumenata.

 

The Roentgen Connection su osnovale flautistkinja Karolina Beter i čembalistkinja Goška Isfording, tokom studija u Amsterdamu u martu 2002. godine. Zajednički cilj je bio izvoditi savremenu muziku na istorijskim instrumentima. Kontrast između instrumenata prošlosti i savremene muzike muzičarima The Roentgen Connection bio je koliko inspiracija toliko i izazov. Misija je bila osloboditi ove instrumente iz njihovog istorijskog konteksta i dati im ravnopravnu poziciju u muzici današnjice. Eksperiment se brzo pokazao kao uspešan.
The Roentgen Connection je dobio nagrade na raznim međunarodnim konkursima: prvo mesto na International Penderecki Competition for Modern Chamber Music u Krakovu u Poljskoj u 2002. godine i četvrto mesto na Internationale Gaudeamus Vertolkers Competition for contemporary chamber music u Roterdamu u Holandiji u martu 2003.
Duo često sarađuje sa gostima koji sviraju na istorijskim, ali i modernim instrumentima, kao što su Karin Presmajer (viola da gamba), Barbara Lineburg (violina) i Set Parker Vuds (violončelo).
Preko saradnje sa savremenim kompozitorima, ansamblu The Roentgen Connection posvećeno je više od trideset novih kompozicija.