Mira Adanja Polak – Ekskluzivno: Sam sa sobom – Slava Đukić

Ceo svoj vek Slava Đukić proveo je radeći novinarski posao. Uređivao je, pisao je za novine, voleo svoju Politiku u svim mogućim previranjima ove naše zemlje. Upoznavao je ljude pre vlasti, na vlasti i posle vlasti.

Prošao je najgore kao mladić na Sremskom frontu. Da li je zato što je video zlo tako rano u životu uspeo da prevaziđe mnoge prepreke?

Slava Đukić je prvi pisao o Slobodanu Miloševiću i Mirjani Marković u knjizi On, ona i mi i nije stradao...
Posle penzije napisao je svoje najbolje knjige, koje su bile i čitane i nagrađivane. Za svoju strast u novinarstvu plaćao je visoku cenu...

repriza, 27. novembar u 02:50 i 09:45