Jezik i stvarnost

"Često mi kažu da promovisanje rodno osetljivog jezika nije važno i da imamo važnijih problema u društvu, ali ja mislim da je to jedan aspekt borbe protiv diskriminacije, borbe protiv seksizma, borbe protiv nevidljivosti žena i ženskog rada u našem društvu", kaže jedna od učesnica dokumentarnog filma "Jezik i stvarnost", Rada Borić, feministička lingvistkinja, zastupnica u hrvatskom Saboru.

U dokumentarcu "Jezik i stvarnost" u produkciji ShockART, koji je podržala Misija OEBSa u Srbiji, lingvisti, praktičari, političarke i novinarke, pokazuju važnu ulogu koju jezik ima u stvaranju mišljenja i stavova.
Mediji učestvuju u kreiranju jezičke politike, samim tim što su u medijima više od 90% zaposlene ženske osobe kojima je stalo da žene budu vidljivije i trude se da upotreba rodno osetljivog jezika zaživi.
Jezik, kao jedno moćno političko oružje, oblikuje stvarnost u kojoj živimo i svaki put, naš jezički izbor, pokazuje naše, između ostalog, vrednosne stavove. Zato treba pažljivo s jezikom, jer, kao što nas definiše, tako nas i diskriminiše.
Učesnice/ci: Svenka Savić, lingvistkinja i profesorka emerita Univerziteta u Novom Sadu, Zorica Mršević, naučna savetnica Instituta društvenih nauka, Kosana Beker, programska direktorka udruženja građanki FemPlatz, Margareta Bašaragin, aktivistkinja Udruženja Ženske studije i istraživanja, Novi Sad, Maja Sedlarević, lingvistkinja i političarka, Marija Nenezić, urednica u Redakciji za kulturu Televizije Beograd, Dr Marina Nikolić, docent na Katedri za srpski jezik i književnost, Marjana Stevanović, novinarka i lektorka lista Danas, Predrag Nikolić, komunikolog, Rada Borić, feministička lingvistkinja, zastupnica u hrvatskom Saboru, Sandra Zlotrg, profesorka bosanskosrpskohrvatskog jezika, lektorka, Fahrudin Kladničanin, programski koordinator u akademskoj inicijativi Forum.
Režija: Olivera Miloš Todorović

repriza, 1. novembar u 04:30 i 12:30