Čitaj mi!

Studio 6: Vera Kapeler

Podsetićemo se nastupa mlade švajcarske pijanistkinje Vere Kapeler 2013. godine, u Studiju 6 Radio Beograda. Nastup je organizovan zahvaljujući saradnji sa festivalom Swiss music days u Beogradu, Udruženjem RingRing iz Beograda, Činč inicijativom za savremenu muziku i uz podršku Sekretarijata za kulturu Skupštine grada Beograda..

Vera Kapeler izvodi svoje obrade pesama švajcarskog kompozitora Paula Burkharda, čiji je opus izuzetno raznovrstan, te je pored opereta i popularnih pesama (O moj tata) pisao i duhovna dela i opere. Vera Kapeler se posebno bavi pesmama u kojima se opevaju svet snova, čežnja, cirkus, ljubav, kafanska atmosfera ili duhovna posvećenost. Oslanja se na melodijski potencijal tih dela, obraćajući pažnju na njihov tekstualni sadržaj, kako bi stvorila svoje originalne aranžmane i prerade.

Repriza ,23 jun u 05:00 i 12:55