Čitaj mi!

Vreme (je) za elitu: Ljubodrag Dimić

Srpska elita treba da otvara perspektivu svom narodu a ne da je zatvara. Perspektiva mora da se otvara tako da taj narod ne izgubi ništa što je krucijalno u njegovom identitetu. Naše najveće posrnuće je na skali moralnih vrednosti, gde se sve pobrkalo. Danas vladaju kvazivrednosti. Elita mora da radi na tome da se utvrde vrednosti koje treba negovati i zato su važni škola i univerziteti, ističe akademik Ljubodrag Dimić, istoričar, gost emisije Vreme (je) za elitu.

Ljubodrag Dimić je šef Katedre za istoriju Jugoslavije Filozofskog fakulteta u Beogradu, redovni član SANU, član mešovite katoličko-pravoslavne komisije koja se bavi istorijskom ulogom Alojzija Stepinca u NDH, bio je na čelu Komisije za istinu i pomirenje (2001), autor je, između ostalog, trotomnog dela, Kulturna politika Jugoslavije 1918 - 1941, zatim, Agitprop kultura; Srbi i Jugoslavija: prostor, društvo i politika; Rimokatolički klerikalizam u kraljevini Jugoslaviji 1918-1941 (sa Nikolom Žutićem); Srbija u Velikom ratu (sa Mirom Radojević), preko tri stotine naučnih i stručnih radova i publikacija.

Sa akademikom Dimićem razgovaramo o Jugoslaviji koje više nema ali su ostala sećanja na zemlju u koju su se jedni zaklinjali dok su je drugi proklinjali.Da li postoji šansa za obnovu jugoslovenske ideje, da li smo 1918. mogli bolje i pametnije, šta nam je nudio tajni Londonski ugovor iz 1915, da li je ujedinjenje moglo da ne bude centralističko, zašto su Srbi bili za unitarnu državu? To su samo nekolika pitanja za Ljubodraga Dimića koji napominje da je teško u Srbiji biti Srbin a da vas pri tome ne etiketraju da ste retrogradni, staromodni i zaostali.
Biće reči i o kulturnoj politici u Kraljevini Jugoslaviji, Meštroviću, Krleži....

Autor i urednik: Zorica Pantelić
Montažer:Oblak Jurišin Kaufman

Repriza, 28. avgust u 06:40 i 14:15