Čitaj mi!

Autorski koncert Dragane Jovanović

Dragana S. Jovanović je kompozitor i vanredni profesor na Katedri za muzičku teoriju FMU u Beogradu. Na njenom autorskom koncertu, nastupili su: violisti Saša Mirković i Julija Hartig, ansambl Metamorfozis i gost dirigent Ivan Marković.

Među njenim značajnim priznanjima ističe se Druga nagrada na međunarodnom konkursu u Bolonji 1999. godine (za Koncert za električnu gitaru i simfonijski orkestar Ab Re). Iste godine je sa delom Scream of Vanishing Souls ušla u finale prvog takmičenja kompozitora Santa Čečilija. Ostvarenjem Jurijev krug, 2014. godine na FMU u Beogradu odbranila je i doktorski umetnički projekat. Dragana Jovanović je dobila i Zlatnu značku Kulturno-prosvetne zajednice Srbije 2010. godine za trajni doprinos kulturi Republike Srbije.

repriza, 17.maj u 00:50 i 08:50