Čitaj mi!

TV minijature: Ivo Andrić - beočug vremena

U emisiji „Ivo Andrić - beočug vremena" autora Vladana Rakića na sažet način su izložene najvažnije stvaralačke niti i diplomatski aspekti našeg jedinog nobelovca.

U tome je u značajnoj meri doprineo akademik Miro Vuksanović, predsednik Upravnog odbora Zadužbine "Ivo Andrić", koji je zdušno stao iza zanimljivog i značajnog predloga autora Rakića da se za velikog pisca učini i nešto više - tj. da se pokuša da se preimenuje ulica u kojoj je živeo i radio Andrić u Berlinu iz Rauch Straße 17 u Ivo-Andric-Straße 17! Na čast i zadovoljstvo i Nemaca i Srba, naravno i gledalaca ove zanimljive emisije.