Čitaj mi!

Đe reče Japan?

Oduvek je ljudima sa ovih područja bio daleko, ali nikada toliko da se ne bi moglo ratovati s njim.

Možda prvi i jedini put u istoriji sudarili su se na bojnom polju crnogorski i japanski ratnici u čuvenom Rusko-japanskom ratu, koji je počeo u februaru 1904, a završio se u septembru 1905. godine. Međutim, ovaj rat je za Ruse i Japance trajao nešto više od godine dana, ali ne i za Crnogorce. Usled čudnog spleta okolnosti, izgleda da su na potpisivanju mirovnog sporazuma u Porstmutu zaboravili Crnogorce, pa su oni formalno nastaili rat sve do
2006.

Dalibor Žarić
Dalibor Žarić

Tada je u Crnu Gora došla Akiko Jamanaka, posebna izalanica vlade Japana, i posle 102 godine rat je okončan. A u najdužem ratu Crnogorci su imali i jednog od najvećih junaka, Aleksandra Leksa Saičića. I još nešto, iako su ratovali na strani Rusije, ovu priču donosimo iz Japana, crnogorskog sela koje se zove baš kao protivnik i pobednik u ratu.

Urednik: Gorislav Papić

Autor: Dalibor Žarić