Čitaj mi!

Socijalne veštine: Prezentacija

Uspešna komunikacija zahteva od onih koji komuniciraju da prenose svoje poruke na način koji je osmišljen za njihovu ciljnu publiku. Kreiranje i izvođenje uspešne prezentacije zahteva osnovno razumevanje procesa komunikacije. Većina poslovnih prezentacija zahteva jasno i nedvosmisleno prenošenje poruke na način koji će biti jasno razumljiv primaocu.

Komunikacija je veština, i kao i svaka druga veština ona zahteva vežbanje. Usavršavanje kroz vežbu je ono što veštinu razlikuje od drugih oblika znanja. Razumevanje teorije komunikacije i uspešne prezentacije neće samo po sebi učiniti od nekoga brilijantnog prezentera, ali će on/ona biti svestan na koji način svojom prezentacijom može da postigne maksimalan efekat.

Najvažnije je upamtiti da postoji verovatnoća da poruka koju čovek namerava da prenese bude pogrešno shvaćena. Zbog toga, osim što treba pažljivo da pripremite i prezentujete svoju poruku, važno je da budete na oprezu i zapazite bilo kakav znak koji ukazuje na to da publika pogrešno shvata ono što želite da kažete. Prezenter ima odgovornost da stalno proverava da li je poruka primljena, shvaćena, tačno protumačena i zapamćena.