Čitaj mi!

Prva karika

Sistem podrške i zaštite zasnovan je na pomoći deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Problem je kompleksan i zadire duboko u celu porodicu koja postaje uzdrmana i izolovana.

Majka, kao prva karika kojoj je od prvog trenutka potrebna pomoć i podrška ostaje u drugom planu. Nakon suočavanja sa dijagnozom svoga deteta, šoka i traume koji je destabilizuju, ona nema mogućnost da kroz sistem podrške u primarnoj zaštiti dobije pravovremenu i odgovarajuću pomoć.

 

Same tragaju za rešenjima kako bi njihov život bio kvalitetan, društveno aktivan i prihvatljiv za njih same. Neophodna je pomoć majci, kao prvoj karici u nizu, bez koje porodica ne može dalje.

Urednica emisije: Hana Loos