Čitaj mi!

TV prozor

Dogodilo se 4. jula

Dogodilo se na današnji dan 4. jula 1971.

Sedmojulske zvezde - O nastanku filma dr Ristanović kaže: "U okviru Republičkog zavoda za obrazovanje postojao je sektor za nastavni film. Povodom 30 godina ustanka 1971. godine u saradnji sa stručnjacima, istoričarima i učesnicima samog događaja nastala je prva monografija o ustaničkom kraju, tako je nastao i dokumentarni film koji je obuhvatio ustanak i razvoj oslobodilačkog pokreta u Jugoslaviji. Sva ta dešavanja nosio sam u sebi, oslonio sam se i na sećanja svoga dede i oca, istorijske arhive i druge izvore. Dejan Kosanović je predložio da film režira Krsto Škanata. Imali smo veliku pomoć armije tako da je snimanje obavljeno veoma brzo. "Dunav film" je dao svoju tehniku za snimanje i montiranje filma, a "Jadran film" je napravio kopije... Odluka o dizanju ustanka doneta je 4. jula 1941. na sednici u kući Ribnikara na Topčideru, kojoj su prisustvovali Tito, Lola Ribar, Ivan Milutinovć, Aleksandar Ranković, Sreten Žujović, Svetozar Vukmanović Tempo i Milovan Đilas. Doneta je odluka o dizanju ustanka i proglas o stvaranju partizanskih odreda, kao i direktan poziv komunistima da se za to koriste tradicionalni skupovi, okupljanja oko crkve, škole, na vašarima i sl. Tu direktivu je dobio i okružni komitet partije u Valjevu i formiran je prvi valjevski partizanski odred sa 4 čete sa po 50 partizana. Na Ivanjdan, 7. jula u Beloj crkvi narod je obavešten da Rađevačka partizanska četa Valjevskog partizanskog odreda zakazuje zbor. Na zboru je bilo oko 150 do 200 ljudi poslednji je govorio Žikica Jovanović Španac i obavestio narod da je doneta odluka o ustanku i pozvao ga da ustane i da svoj doprinos i podršku u borbi za slobodu..." U filmu o početku Drugog svetskog rata, sedmojulskom ustanku u Srbiji i razvoju narodnooslobodilačke borbe sve do same pobede svedoče akteri ovih burnih godina

- Učesnici: Miloš Minić, Aleksandar Jevtić, Avram Rosić, Bogosav Mitrović - Šumar, Milosav Milosavljević, Vladan Bojanić, Mića Jeremić, Milorad Janković
- Krsto Škanata, Sveta Lukić, Bratislav Stojanović, Petar Ljutić, Radivoje Vujić, Baronijan Vartkes, Petar Kralj, Slobodan Ristanović, Ratiborka Ćeramilac, Zoran Bogdanović, Vladan Škorić, Milo Lekić, Vladan Bojanić
- Proizvedeno 1971, Republički zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja SR Srbije i "Dunav film"; emitovano u "Trezoru 05.05.2015, 27.05.2015, 07.07.2015, 05.07.2016

Dogodilo se na današnji dan 4. jula 1961.

Televizija u Užicu 1961. - Centralna proslava 20 godina od revolucije, 4. jula 1961. u Titovom Užicu stavila je televiziju pred, do tada, najveći zadatak. Za taj događaj bile su objedinjene snage svih JRT centara. Osnovni problem je bio taj što Titovo Užice još nije bilo uključeno u područje pokrivanja jugoslovenske televizijske mreže. Dva para prenosnih uređaja za radio-usmerene veze montirali su na brdu iznad Titovog Užica i na Ovčaru inženjer Borivoje Topalović i tehničari Milorad Krunić i Petar Stanić, a dva magnetoskopa specijalno nabavljena za ovaj događaj montirao je stručnjak RCA uz pomoć Milivoja Šarčevića, kome je tada magnetoskop bio diplomski rad. Bila su angažovana dvoja reportažna kola (Studija Beograd i Studija Ljubljana), dve filmske tonske kamere (Studija Beograd i Studija Zagreb), osam nemih filmskih kamera (šest Studija Beograd i po jedna Zagreba i Ljubljane), četiri automobila, rasvetni park... Ovom opremom rukovala je ekipa od blizu sto ljudi - novinara, tehničara, izvođačkog osoblja, snimatelja, tonaca, električara, vozača i drugih zanimanja. Za sve je bio obezbeđen smeštaj i ishrana u imrovizovanom kampu u centru Užica. Prvi prenos iz Titovog Užica, 2. jula, fudbalska utakmica "Partizan" - "Velež" izvršila je, kao i sve docnije sportske prenose, ekipa Studija Ljubljane; 3. jula, prenos svečanog otkrivanja spomenika Titu na centralnom trgu realizovala je ekipa Studija Beograd; za vreme prenosa otkrivanja spomenika, izvršeno je prvo snimanje na magnetoskop u Televiziji Beograd. Zahvaljujući reprodukciji sa magnetoskopa, snimak svečanosti mogao se ponovo videti iste večeri. Bio je to veliki događaj i za gledaoce. Sutradan, 4. jula, izvršen je prenos sa dočeka Tita u Užicu i velikog mitinga u Krčagovu. Popodne 3. i 4. jula bila su još dva prenosa sportskih događaja, kao sastavni delovi čitave manifestacije. U roku od tri dana izvršeno je pet prenosa i oko 50 filmskih snimanja. Filmovi su specijalnim helikopterom prebacivani u Beograd, u laboratoriju. Prvi magnetoskopski snimak prenosa manifestacija u Užicu nije sačuvan, postoje samo filmski materijali koje su snimali snimatelji Televizije Beograd, a koristio novinar Simo Gajin u specijalnom programu emitovanom 1. januara 1962, a koje "Trezor" reprodukuje.
- Proizvedeno 1961, emitovano 01.01.1962; Redakcija informativnog programa; reprizirano u "Trezoru" 09.07.2012, 30.05.2016, 12.06.2018, 30.08.2021.

Dogodilo se na današnji dan 4. jula 1986.

Naša borba kako su je drugi videli - Emisija je nastala povodom proslave 45 godina Dana borca naroda Jugoslavije. Istina o Narodnooslobodilačkoj borbi teško se probijala u svet. Naši ratni saveznici su dugo posle početka ustanka izneli u svet istinu o Titovim partizanima. Ovo je prilika da se podsetimo šta su o borbi naših partizana govorili ratni saveznici, ali i naši neprijatelji u periodu od 1941. do 1945. godine. Emisija je realizovana od fotosa i arhivskih dokumenata.

- Učesnici: autori i voditelji Srebrenka Ilić i Svetolik Mitić
- Autor Svetolik Mitić, reditelj Branko Kičić
- Premijerno emitovano 04.07.1986, Redakcija dokumentarnog programa, urednik Srebrenka Ilić; reprizirano u "Trezoru" 05.06.2013.

Dogodilo se na današnji dan 4. jula 2012.

Cern: Dan i noć, odlomak - "Istraživači CERN-a saopštavaju da su otkrili novu subatomsku česticu koja bi mogla biti 'Higsov bozon'. Ukoliko se ispostavi da je Higsov bozon zaista pronađen to bi bilo najveće naučno otkriće u poslednjih nekoliko decenija. Ono bi otvorilo put boljem razumevanju principa Velikog praska i nastanka univerzuma (najava priloga iz Dnevnika 2).

- Učesnici: direktor CERN-a Ralf Heuer, istraživač Džo Inkandela, naučnik Piter Higs, vođa srpskog istraživačkog tima Peter Adžić
- Voditelj Vladimir Jelić, reporter Sanja Ljubisavljević, snimatelj Milan Stanić, urednik Bojan Brkić
- Premijerno emitovano 04.07.2012, Redakcija informativnog programa