Čitaj mi!

Život u okupiranom Beogradu 1941-1944.

Šesta epizoda: Horizontalna kolaboracija i sport

U šestoj epizodi dokumentarne serije Život u okupiranom Beogradu 1941-44. sagovornici, istoričari i svedoci govore o sportu, stupanju žena u intimne odnose sa okupatorom i o prostituciji tokom okupacije.

Okupacija predstavlja društvo bez muškaraca, koji su najčešće u zarobljeništvu, na ratištu ili na prinudnom radu. Žene su u ratnim uslovima i uslovima okupacije prinuđene da preuzmu mnogo veću ulogu od one koja im je namenjena u mirnodopsko vreme. One moraju da se staraju o porodici i da često obavljaju poslove koje su nekada obavljali isključivo muškarci. Takva situacija otvara i mogućnosti za kontakt žena sa okupatorom, odnosno vojnicima i oficirima, a seksualne i ljubavne veze koje se tada uspostavljaju u literaturi se nazivaju horizontalna kolaboracija, što je i jedna od tema šeste epizode serije Život u okupiranom Beogradu 1941-44.

U Beogradu je postojalo više javnih kuća tokom okupacije. Jedna se nalazila u Ulici Majke Jevrosime, druga u Kosovskoj, treća u današnjoj ulici Gavrila Principa itd. Pojedine javne kuće radile su isključivo za nemačku vojsku, međutim, postojale su javne kuće i za druge stanovnike a ne samo za predstavnike okupaciona uprave.

U okupiranoj Srbiji, a posebno u Beogradu sport je imao važnu ulogu u takozvanoj normalizaciji života. Sport i kulturne manifestacije trebalo je da stvore sliku normalnog, čak prosperitetnog života pod okupacijom.

Sport je, kao i u samoj nacističkoj Nemačkoj, i na okupiranim teritorijama doživeo reorganizaciju: zauzimao je važno mesto u stvaranju novog čoveka a u Nedićevoj Srbiji - novog Srbina koji bi u tom slučaju postao deo arijevske rase. Sport je po shvatanju nacista zamišljen tako da bude svestran, masovan, dostupan svima, sem Romima i Jevrejima, i kao takav trebalo je da postane segment Nove Evrope.

Najposećenije su bile fudbalske utakmice, pre svega zbog toga što je fudbal najjednostavnije organizovati. Na jednoj utakmici BSK i BASK-a bilo je osamnaest hiljada gledalaca. Sport pod okupacijom je druga tema šeste epizode serije Život u okupiranom Beogradu 1941-44.

O navedenim temama govore istoričari i svedoci: Branislava Ristović, Breda Kalef, dr Ljubinka Škodrić, dr Nataša Milićević i dr Nikola Mijatov.

Scenario i režija Nenad Milošević