Čitaj mi!

Trezor

Predsednik Tito na konferencija za štampu 1968. i komentar istoričara Ljubodraga Dimića 2021

Press Tito - Na Petom međunarodnom konkursu televizijskih reportaža o aktuelnim vestima, u Kanu, 1969. goodine , u zvaničnoj konkurenciji za nagradu sa ovom reportažom snimljenoj u Jajcu novembra 1968. godine našao se naš reditelj Dimitrije Stančulović. U "Borbi", 06.04.1969, Dimitrije Stančulović je izjavio: ''Reportažu sam snimio gotovo pod nemogućim uslovima. Deset minuta pred sam početak konferencije za štampu otkazao nam je mikspult. Morali smo, dakle, da radimo bez onih pretapanja, koja su neophodna u takvim prilikama ili da se brzo odlučimo da idemo samo na rezove. Velika je sreća što ranije nismo planirali neke usputne reminiscencije, inače bi sve ispalo grubo i kao sekirom tesano. Draž i kvalitet reportaže je u tome što predsednik Tito nije znao pita ¬ nja unapred, i što je na licu mesta morao da reaguje munjevito kao i naše kamere na sva ta zapitkivanja 160 naših i stranih novinara. Dakle , kvalitet je u toj neposrednosti, svežini i autentičnosti. Jer , samo posle 30 minuta emitovali smo reportažu za 15 stranih televizijskih centara, članica Evrovizije...''

- Realizovali: Vesna Ignjatović, Milka Danilović, Zorica Blagojev, Bojana Andrić
- Premijerno emitovano u "Trezoru" 29.11.2004, Redakcija za istoriografiju, odgovorni urednik Bojana Andrić

Komentar istoričara - Istoričaru prof. Ljubodragu Dimiću poslali smo snimak konferencije za štampu koja je održana u Jajcu, na petnaestogodišnjicu Drugog zasedanja AVNOJ-a, na kojoj je učestvovavao veliki broj novinara iz zemlje i sveta. Dimićev komentar snimili smo, u Galeriji SANU na izložbi "Slika slici - evropski pop-art i figurativno slikarstvo Šezdesetih i Sedamdeseti", zaklonjeni od pandemijske opasnosti, ispred slike Miće Popovića "Otkrivanje Brojgela". Profesor Dimić voli da komentariše stare dokumentarne TV snimke jer i sam otkriva na njima detalje i skrivena značenja koja se ne mogu saznati samo na osnovu pisanih dokumenata, pa koristi od toga imamo svi: istoriografija, "Trezor", gledaoci. A akademik Dimić počinje ovako: "Na konferenciji za štampu, odgovarajući na 17 ili 18 pitanja, Broz odgovara na pet ključnih evropskih tema te 1968. godine: Čehoslovačka, podela velikih sila SSSR - SAD i pozicija Nesvrstanih, Nemačko pitanje, Bilans bliskoistočne krize, jugoslovensko okruženje a tu je težište na pitanje Grčke... No, Broz nije propušta da odgovori na pitanja koja se tiču unutrašnjih odnosa, nerazdvojno povezanih poput spojeni sudovi sa spoljnom politikom... Te su teme: demokratski okvir i putokaz kuda će krenuti Jugoslavija posle te 1968, Studentski nemiri, samopuravljanje i njegova budućnost, pitanje radničkih saveta, zatim Kosovo i Metohija - odraz onog što se dešava kao posledica demonstracija u Prištini, pa stalne teme unutar Saveza komunista"...

- Učesnici: Prof. dr Ljubodrag Dimić, akademik; sagovornik Bojana Andrić
- Snimatelj Aleksandra Delibašić, montažer Nada Dodig Zildžić, autor Bojana Andrić
- Snimano 24.11.2021, premijerno emitovanje; Redakcija za istoriografiju

Konferencija za štampu, Jajce 1968 - snimak konferencije za štampu Predsednika FNRJ Josipa Broza sa inostranim i domaćim novinarima, snimala je ekipa Televizije Sarajevo koja je snimala i sva druga dešavanja na Dan republike, te prosleđivala u JRT mrežu JRT. Televizija Beograd čuva u svom programskom arhivu jedan deo tog materijala.

- Učesnici: novinari i dopisnici iz Jugoslavije i sveta, konferenciju vodi Sekretar za informacije Savezne skupštine Jugoslavije Jovan Marinović, prevodilac Nikola Čajkanović
- Realizacija: kamere M. Margetić, V. Divjak, Lj. Nikolić, M. Knežević; slika J. Dodik; magnetoskop ing. M . Štambuk, Z. Koro; ton T. Šikić; mikroman B. Macanović, režija Dimitrije Stančulović; Televizija Sarajevo
- Snimak direktnog prenosa iz novembra 1968, Televizija Sarajevo; reprizirano u "Trezoru" 29.11.2004.

Addenda iz Trezora - odlomak iz emisije Šta je pesnik rekao. U godini kada se obelažava dvadesetogodišnjica Drugog zasedanja AVNOJ-a, pozvani su u Jajce pesnici iz iz svih republika i pokrajina da govore svoje stihove. U ovom odlomku gledaćete: pesnik Božidar Šujica u Muzeju Drugog zasedanja AVNOJ-a, stojeći pored slike omiljenog pesnika Vladimira Nazora govori o kako se posle 20 godina, pesnici iz svih republika nalaza na istom istorijskom mestu. Pesnik Duško Trifunović pored velikog vodopada u Jajcu govori svoje stihove "Sekretar opasnog kometeta".

- Scenarista i reditelj Vladimir Andrić
- Emitovano 29.11.1973, Redakcija dramskog programa, urednik Vasilije Popović