Čitaj mi!

Tu sam - Daunov sindrom, suočenje

To je serijal o osobama sa Daunovim sindromom i njihovim porodicama. Svaka priča o 11 porodica ima dva nastavka (Suočenje i Među nama). Serijal je koncipiran kao dvodelna celina, a svaki od nastavaka se linkuje na prvi.

Prvi delovi govore o suočavanju sa Daunovim sindromom, prepoznavanju simptoma, strahovima, neznanju, porodičnim i ličnim suočavanjima.

Drugi delovi govore o tome gde su junaci priča sada.

Poseban kvalitet čine autentičnost i specifičnost priča. Neki od junaka su odrasli ljudi, neki trogodišnjaci, neki tinejdžeri. Među njima ima i uspešnih sportista, glumaca naturščika, pesnika...

Serija se ne bavi samo konstatacijama i opisima već traži puteve prevazilaženja problema. Kako prevazići prvi šok, kako se radi sa decom, roditeljima, načinima kako država pokušava sistemski da reši probleme tih porodica. Putevima inkluzije... Dakle, jedan multidisciplinaran i sveobuhvatan način.

Poseban kvalitet je asertivni pristup ovoj deci - ne kao obolelima (to i nije bolest) već kao jedinstvenim i specifičnim pojedincima sa posebnim ličnostima.

Žanr: Dokumentarno-obrazovni
Produkcija - POPMEDIA