Čitaj mi!

Trezor

"Trezor" sa gestovnim prevodiocima u poseti Surdološkom muzeju

Reč prevodilaca - Razgovor sa Tomislavom Tomanovićem i Desankom Žižić o njihovoj saradnji sa RTS-om i prevođenju informativnih i drugih emisija na znakovni jezik. Kako su oboje aktivni od prvog dana uvođenja znakovnog jezika u televizijski program, biće interesantno čuti njihova sećanja na te pionirske korake, šta se i koliko od tada promenilo i kako se takvi prevodi rade danas u svetu.

- Učesnici: prevodioci na znakovni jezik Tomislav Tomanović i Desanka Žižić
- Dežurna posada studija 3, grafička obrada Milena Marković, montažer Zorica Blagojev, reditelj Andrea Lazić, autor Bojana Andrić
- Snimano 08.03.2013, premijerno emitovano 14.03.2013; Redakcija za istoriografiju

Surdološki muzej - Prevodioci na znakovni jezik Tomislav Tomanović i Desanka Žižić pozvali su ekipu "Trezora" u Surdološki muzeja u zgradi Saveza gluvih i nagluvih Srbije i Crne Gore, u Beogradu. Prostor topao, ni mali ni veliki i dovoljan da stane preko dve hiljade retkih i vrednih eksponata. Kroz prostor nas je proveo i o eksponatima pričao kustos Mile Crevar, a sa nama su sve vreme bili, tumačili a i sami saznavali puno informacija i naši prevodioci. U Muzeju se čuvaju najstarija pomagala za gluve i nagluve osobe, prepiske sa srodnim institucijama iz celog sveta od osnivanja do danas, najstariji časopis za gluve u Jugoslaviji "Desovac", prva knjiga u kojoj se pominje znakovni jezik iz 1844. godine kao i najstarije knjige i priručnici ručno pisani od strane prvih učitelja u školama za gluve. Nekoliko vitrina ispunjeno je predmetima i knjigama iz zaostavštine prvih članova i osnivača Saveza i najpredanijih sakupljača Dragoljuba Vukotića, Mirka Zivlakovića, Jovana Odavića i prof. dr Ljubomira Savića koji je Muzej vodio od osnivanja do svoje smrti. Kustos Mile Crevar govorio nam je i o sadašnjem stanju i problemima Muzeja i samog prostora u kome se on nalazi.

- Učesnici: kustos Muzeja i sekretar zajednice Saveza gluvih i nagluvih SCG Mile Crevar; predsednik gradske organizacije gluvih Beograda Hari Colja; prevodioci na znakovni jezik Tomislav Tomanović, Desanka Žižić
- Snimatelj Milan Ilić, asistent Srđan Basarić, snimatelj zvuka Dragan Ušendić, rasvetljivač Zoran Pantić, saradnik-snimatelj Milena Jekić, organizator Gordana Grdanović, grafička obrada Milena Marković, montažer Zorica Blagojev, autor Bojana Andrić
- Snimano 20.03.2013, premijerno emitovanao u "Trezoru 17.05.2013, reprizirano 30.01.2018; Redakcija za istoriografiju