Čitaj mi!

I amiš i Srbin

Kada je pre 110 godina Denča Petrović napustio Srbiju i otišao u Ameriku trbuhom za kruhom, ni slutio nije da će se vek kasnije u njegovu domovinu, u koju se Denča više nikada nije vratio, doseliti njegov praunuk Kristofer.

On danas, sa svojom porodicom, živi u selu Mali Drenovac kod Aleksnica, gde obrađuje osam hektara zemlje, koju je kupio kada je došao u Srbiju.

Kristofer živi kao amiš jer je deset godina proveo u amiškoj zajednici u Americi. Za razliku od većine amiša koji ne koriste mnoga tehnička dostignuća, smatrajući da ih ona udaljuju od drugih ljidi i čine prevelikim individualistima, Kristofer Petrović koristi traktor, solarnu energiju i mobilni telefon. Gotovo sve ostalo što čini amiški način života Kristofer upražnjava u Srbiji.

Amišima je porodica iznad i ispred svega. Oni ne piju, ne puše i ne psuju. Jednostavnost i odsustvo sujete su principi na kojima amiši grade svoje živote. Ne prihvataju modne trendove niti pravila života koje nameću vlasti i novo doba. Potrošački mentalitet nije zaživeo kod njih. Oni kupuju samo ono što im je neophodno i što može dugo da traje. Žive u saglasju sa prirodom i u zajednici sa drugim amišima. Vode jednostavan život i u čoveku više poštuju ono unutrašnje nego ono spoljašnje, vidljivo i materijalno.

Urednik: Branko Stanković
Snimatelj: Darko Bursać
Montaža: Marija Baronijan Šašić