RTS Nauka: Programska šema - nedelja, 25. sep 2022

06:00
Pekinška opera - Revolucija
06:49
Istorija nauke - Josif Pančić
07:00
Istorija Niša - Praistorija
07:40
Čovek i kamen - Blagoje mermerni oniks
07:52
Minijatura Memento - Egipat
08:00
U potrazi za natčovekom - Iskra života
08:52
Nauka kroz priče - Dan kada su izumrli dinosaurusi
09:00
RTS LAB-Šta istražiju istraživači
09:30
Naučni portal - 40. emisija
10:00
Spremni za budućnost - 9. emisija
10:25
Rečnik ekologije - Endemit
10:30
Novi srpski umovi - Institut Mihajlo Pupin
10:44
Paleta kulturnog nasleđa, Likovna galerija - Stojan Aralica
10:56
Zelene zablude - Ugljen-dioksid
11:00
Futurmag - 15. emisija
11:40
Moravska Srbija - Lazarev grad
12:05
Očima prirode - Nuklearni objekti Srbije
12:30
Arheokuhinja - Rimska svadbena trpeza
13:00
U potrazi za natčovekom - Iskra života
13:52
Velikani srpske Vojvodine - Majska Skupština
14:00
Spremni za budućnost - 9. emisija
14:25
Nauka kroz priče - Dan kada su izumrli dinosaurusi
14:35
Lični kosmos - Kuća tkanja
15:00
RTS LAB-Smeh kao lek
15:30
Trag u prostoru - Šta to stvarno hoće ekologija
15:55
Rečnik ekologije - Endemit
16:00
Futurmag - 15. emisija
16:39
Eko minijature - Podzemne tajne, 7. emisija
16:44
Arhitektura danas - Trg Slavija
17:00
RTS LAB-Šta istražiju istraživači
17:30
Trag - Čaga sa Vlasine
18:00
RTS LAB-Reč po reč
18:30
Obrazovno ogledalo - Živeti sa zemljotresima
19:00
Suština stvari - 3. emisija
19:24
Hemija razbija mitove - Gluten
19:37
Paleta kulturnog nasleđa, Likovna galerija - Stojan Aralica
19:49
Istorija nauke - Josif Pančić
20:00
Put svile - Jedan pojas, jedan put
21:00
Smeće u rajskom vrtu
22:33
Blago iz dubina, blago zemlje - Banja Kanjiža
23:00
RTS LAB-Reč po reč
23:30
Parkovi prirode - Kopaonik
23:56
Rečnik ekologije - Endemit
00:00
Crvenokapi ždral - 1. deo
00:47
Obrazovno ogledalo: Alternativa, oni koji neguju život
01:13
Nauka kroz priče - Dan kada su izumrli dinosaurusi
01:20
Hemija razbija mitove - Gluten
01:33
Trag u prostoru - Šta to stvarno hoće ekologija
02:00
Blago iz dubina, blago zemlje - Banja Kanjiža
02:26
Parkovi prirode - Kopaonik
02:52
Zelene zablude - Ugljen-dioksid
02:55
Moravska Srbija - Lazarev grad
03:20
Istorija nauke - Josif Pančić
03:32
Arheokuhinja - Rimska svadbena trpeza
04:00
Velikani - Branislav Petronijević
04:10
Srpska muzika kroz vekove - Muzika paganskih Srba
04:25
Staro srpsko pisano nasleđe - Traži u pismu tradiciju
04:52
Minijatura Memento - Egipat
05:00
Tvrđave na Dunavu - Specijal