RTS Nauka: Programska šema - četvrtak, 22. sep 2022

06:10
Put u budućnost - Šezdesete, novo je moderno
06:43
Nauka 50 - Čovek
07:09
Retuširanje - Žuta
07:35
Eko perspektive - Prof. Čedo Maksimović
08:00
Crvenokapi ždral - 1. deo
08:46
Velikani - Branislav Petronijević
09:00
RTS LAB-Reč po reč
09:30
Kvadratura kruga - Hirurg dr.Zoran Milošević
09:55
Zelene zablude - Ugljen-dioksid
10:00
Armagedon - Svet bez vode
10:45
Čovek i kamen - Blagoje mermerni oniks
11:00
Iluzije i trikovi - 4. emisija
11:26
Nauka 50 - Čovek
11:52
Minijatura Memento - Egipat
12:00
Top 10: Umetnost arhitekture - 2. emisija
12:52
Nauka kroz priče - Dan kada su izumrli dinosaurusi
13:00
Životna sredina i zdravlje - Elektromagnetno zagađenje
13:25
Obrazovno ogledalo: Alternativa, oni koji neguju život
13:52
Eko minijature - Podzemne tajne, 7. emisija
14:00
Armagedon - Svet bez vode
14:45
Čovek i kamen - Blagoje mermerni oniks
15:00
Iluzije i trikovi - 4. emisija
15:26
Staro srpsko pisano nasleđe - Traži u pismu tradiciju
15:52
Lični kosmos - Kuća tkanja
16:18
Eko art - Staklo
16:33
Parkovi prirode - Kopaonik
17:00
Top 10: Umetnost arhitekture 2. emisija
17:52
Velikani srpske Vojvodine - Majska Skupština
18:00
Privredna istorija Srbije – Zapisi barona Herdera
18:28
Nauka u selu – Udruživanje, put ka uspehu, 1. deo
18:56
Zelene zablude – Ugljen-dioksid
19:00
Igre koje su srušile carstva: Rim – Rođenje u krvi
19:50
Rečnik ekologije - Deforestacija
20:00
Tajne našeg uma 4. emisija
20:25
Novi srpski umovi - Institut Mihajlo Pupin
20:39
Velikani - Milunka Savić
21:00
Moja draga prijateljica nauka - Uloga fizike u današnjoj nauci
21:36
Životna sredina i zdravlje - Elektromagnetno zagađenje
22:00
Kroz crvotočinu - Da li je Bog stvorio Evoluciju?
22:15
Nauka 50 - Čovek
22:45
Nauka u selu - Udruživanje, put ka uspehu, 2. deo
23:40
Eko art - Staklo
23:55
Rečnik ekologije - Endemit
00:00
Kineski čaj - Zdela čaja greje srce
00:47
Čovek i kamen - Blagoje mermerni oniks
01:00
Moja draga prijateljica nauka - Uloga fizike u današnjoj nauci
01:36
Nauka u selu - Udruživanje, put ka uspehu, drugi deo
02:06
Životna sredina i zdravlje - Elektromagnetno zagađenje
02:30
Obrazovno ogledalo - Alternativa, oni koji neguju život
02:56
Blago iz dubina, blago zemlje - Kuršumlija
03:20
Put u budućnost - Šezdesete, novo je moderno
03:53
Privredna istorija Srbije – Zapisi barona Herdera
04:20
Eko perspektive – Prof. Čedo Maksimović
04:43
Novi srpski umovi - Institut Mihajlo Pupin
04:57
Rečnik ekologije - Endemit
05:01
Istorija nauke - Josif Pančić
05:13
Kvadratura kruga - Hirurg dr.Zoran Milošević
05:38
Nauka 50 - Čovek