RTS Nauka: Programska šema - sreda, 08. sep 2021

06:00
RTS ordinacija
07:00
Original ili falsifikat: Van Megeren
08:00
Očima prirode: Igra svetla i tame
08:19
Životna sredina i zdravlje: Evropske pešačke staze
08:50
Istorija nauke: Milan Nedeljković
09:00
Obrazobno ogledalo:O strahu
09:48
CPN: Mauro Ferari, predsednik ERC-a
10:00
Gospodin mozak : Vid i boje
10:53
Beogradsko blago: Grafička tehnika
11:00
Top 10: Umetnost arhitekture, Prva emisija
13:00
Original ili falsifikat: Van Megeren
14:02
Moravska Srbija: Smederevski grad
14:58
Nauka 2018: Sreća, 2 deo
15:45
Istorija nauke: Milan Nedeljković
16:00
Gospodin mozak: Vid i boje
16:53
Priče o običnom: Rukavice
17:00
Kina u fokusu 2009: Ming San i jezero
17:29
Svetski: Anja Šišarica
18:00
Top 10: Umetnost arhitekture Prva emisija
18:53
Beogradsko blago: Grafička tehnika
20:30
Nauka 2018: Sreća, 2 deo
20:55
Priče o običnom: Rukavice
21:58
Obrazovno ogledalo: O strahu
22:19
Istorija nauke: Milan Nedeljković
22:29
Kulturna baština Srbije: Tara, nacionalni park, 1 deo
22:57
Rečnik ekologije: Taksonomija
23:00
Kina ponovni suret sa Arktikom: 2 epizoda
23:50
Očima prirode: Igra svetla i tame
00:03
Priča o kafi
00:28
Svetski: Anja Šišarica
01:00
Kina u fokusu 2009: Ming San i jezero
01:25
Rečnik ekologije: Taksonomija
01:29
Priče o velikim matematičarima: Leonard Ojler
01:55
Beogradsko blago: Grafička tehnika
02:02
Moravska Srbija: Smederevski grad
02:30
Priče o običnom: Rukavice
02:37
Kuća nauke: Farmaceutski fakultet
03:05
CPN: Mauro Ferari, predsednik ERC-a
03:17
Nauka u selu: Pametna poljoprivreda
03:43
Nauka 2018: Sreća, 2 deo
04:10
Obrazovno ogledalo: O strahu
04:35
Istorija nauke: Milan Nedeljković
04:45
Očima prirode: Igra svetla i tame
05:00
Kina ponovni suret sa Arktikom: 2 epizoda
05:53
Kulturna baština Srbije: Tara, nacionalni park, 1 deo