RTS Nauka: Programska šema - utorak, 28. sep 2021

06:00
Edu global
06:25
Obrazovno ogledalo:Srednjevekovni majstori
07:00
Zašto je važno:Loša Fo mansa
07:26
Rečnik ekologije:Tehnologije
07:50
Znameniti fizičari:Nikola Tesla
08:00
Misterije svemira:Treća emisija
08:26
Naša istorijska avangarda:Jedna kretenska matineja
08:54
Priče o običnom:Čarape
09:28
Svet i nauka
10:00
Armagedon:Asteroid smrti
10:47
Znameniti fizičari: Nikola Tesla
10:55
Eko minijature: Podzemne tajne
11:00
Kina u fokusu 2009:Kule Džang Džou
11:30
Kina u fokusu 2009:Kule Džang Džou
11:55
Priče o običnom:Čarape
12:00
RTS ordinacija
13:00
Zašto je važno:Loša Fo mansa
13:26
Rečnik ekologije:Tehnologije
13:32
ART zapisi o prirodi, 1.emisija
13:54
Eko minijature:Podzemne tajne
14:00
Misterije svemira:Treća emisija
14:26
Nauka u selu:Bašta bez želja
15:47
Znameniti fizičari:Nikola Tesla
15:55
Svet i nauka
16:00
Armagedon: Asteroid smrti
16:57
Naučni portal: 1. emisija
17:25
Trag: Biljoberijada na Rtnju
17:25
Rečnik ekologije:Tehnologije
17:56
Svet i nauka
17:58
Nulta tačka: EM REIKI
20:45
Znameniti fizičari:Nikola Tesla
20:53
Naša istorijska avangarda:Jedna kretenska matineja
21:21
Svet i nauka
21:26
Šta su sve tehnologije uradile za nas: Zelene informacione tehnologije
21:55
Priče o običnom: Čarape
22:55
Istok-zapad-povratak:Povratna karta
23:07
Rečnik ekologije:Tehnologije
23:11
Zajedno:Stefan Novaković
23:40
ART zapisi o prirodi:1.emisija
00:02
Kina ponovni suret sa Arktikom:7 epizoda
00:53
Čovek i predeo:Putevima na dva točka
01:18
Svet i nauka
01:22
Naučni portal:1. emisija
01:50
Nauka u selu:Bašta bez želja
02:15
Trag: Biljoberijada na Rtnju
02:47
Šta su sve tehnologije uradile za nas: Zelene informacione tehnologije
03:13
Istok-zapad-povratak:Povratna karta
03:25
Nauka 2019: Rat za život, 2 deo
03:52
Obrazovno ogledalo:Porodični krugovi-Dijabetes kod dece
04:18
ART zapisi o prirodi 1.emisija
04:40
Priče o velikim matematičarima:David Hilbert
05:00
Kina ponovni suret sa Arktikom:7 epizoda
05:50
Znameniti fizičari:Nikola Tesla