RTS Nauka: Programska šema - ponedeljak, 22. avg 2022

06:05
Kineski čaj: Zavičaj
06:52
Trag u prostoru: Između tribine i tišine
07:17
Velikani: Apis
07:30
Trag: Kralj vatre
08:00
Ekologija materijala: Papir
08:25
Filozofija i... O Aristotelu sa Teodosisom Tasiosem
08:50
Istorija nauke: Mihajlo Pupin
09:00
Najduži dan - Okeani
09:46
Čovek i kamen – Muzej minerala Pančevo
10:00
Život uz reku Mekong: Tradicija izrade rukotvorina
10:00
Život uz reku Mekong: Voćni raj
10:48
Od pigmenta do koncepta: Simbolika boje
11:00
Kako što duže ostati mlad – Drugi deo
11:56
Priče o običnom - Vadičep
12:00
Nauka je u modi
12:27
Svet i nauka
12:33
Kuća nauke: Tehnološko-metalurški
13:00
Najduži dan - Okeani
13:46
Beogradsko blago: Zbirka minijaturnih knjiga u Narodnoj biblioteci Srbije
13:54
Dobro je ... dobro je znati: Korona virus
14:20
Istorija nauke – Mihajlo Pupin
14:30
Edu global
14:54
Svet i nauka
15:00
Život uz reku Mekong: Voćni raj
15:46
Priče o običnom: Vadičep
15:52
Psihologija ranog detinjstva: Upijajući um
15:57
Dositej, putnik prosvećenosti: Prvu udžbenici
16:25
Svet i nauka
16:30
Nauka je u modi
16:56
Svet i nauka
17:00
Kako što duže ostati mlad – Drugi deo
18:00
Nauka 2019:Dekodiranje nauke-Lažna sećanja
18:27
Priče o običnom - Vadičep
18:31
Kuća nauke - Tehnološko-metalurški fakultet
19:00
Skrivena Italija - Država prezidi i Marema
19:28
Dobro je ... dobro je znati - Korona virus
20:00
Trag - Kriva Drina divlje ćudi
20:28
Psihologija ranog detinjstva - Upijajući um
20:55
Eko minijature - Podzemne tajne,3 .em
21:00
Gradski heroji - Treća emisija
21:50
Srpski junaci srednjeg veka - Car Uroš
22:30
Nezaustavljivi - Sem Fitnes
22:55
Dositej, putnik prosvećenosti - Prvi udžbenici
23:23
Kalendar 3. epizoda
23:30
Nauka 2019:Dekodiranje nauke-Lažna sećanja
23:56
Nauka je u modi
00:22
Priče o običnom - Vadičep
00:26
Kuća nauke - Tehnološko-metalurški fakultet
00:52
Eko minijature - Podzemne tajne,3 .em
01:00
Pećina Mogao - Stigao je avanturista
01:50
Kalendar: 3. epizoda
01:55
Dobro je ... dobro je znati - Korona virus
02:21
Trag - Kriva Drina divlje ćudi
02:47
Beogradsko blago - Botanička bašta Jevremovac
03:03
Srpski junaci srednjeg veka - Car Uroš
03:42
Dositej, putnik prosvećenosti - Prvi udžbenici
04:10
Kalendar: 3. epizoda
04:15
Nauka 2019:Dekodiranje nauke-Lažna sećanja
04:42
Nauka je u modi
05:08
Priče o običnom - Vadičep
05:12
Kuća nauke - Tehnološko-metalurški fakultet
05:38
Eko minijature - Podzemne tajne,3 .em
05:43
Beogradsko blago - Botanička bašta Jevremovac