RTS Nauka: Programska šema - petak, 06. avg 2021

06:17
Životna sredina i zdravlje:Alergene biljke
06:50
Svet i nauka
07:00
Na vrh jezika
07:55
Svet i nauka
08:00
Sanjajmo budućnost:Gradovi u budućnosti
09:18
Istorija nauke:Josif Pančić
09:29
Kako misli Akademija: O slušanju i sanjanju
10:00
Kineski čaj: Zavičaj
10:47
Svet i nauka
10:52
CPN: Akcioni potencijali matematike- drevne civilizacije
11:00
Katalist:Kako pobediti dijabetes
12:00
Svet i nauka
12:05
Beogradsko blago:Beo zoo vrt
12:55
Rečnik ekologije:Katastar zagađivača
13:00
Na vrh jezika
13:55
Svet i nauka
14:00
Sanjajmo budućnost:Gradovi u budućnosti
15:21
Priče iz prirode: Slatkovodni sunđer
15:35
Paleta kulturnog nasleđa:Kamen u arhitekturi i umetnosti
16:47
Velikani:Dositej Obradović
16:55
Svet i nauka
17:00
Katalist:Kako pobediti dijabetes
18:00
Svet i nauka
18:32
CPN: Akcioni potencijali matematike- drevne civilizacije
18:40
Priče o velikim matematičarima:Nikolaj Ivanovič Lobačevski
19:27
Kako misli Akademija: O slušanju i sanjanju
20:55
Rečnik ekologije: Katastar zagađivača
21:25
Svet i nauka
21:58
Istorija nauke:Josif Pančić
22:09
Beogradsko blago:Beo zoo vrt
22:20
Moravska Srbija:Novo brdo- grad srebrni u istinu i zlatni
23:00
Zalogaj Kine:4 epizoda
23:52
Rečnik ekologije:Katastar zagađivača
23:56
Trag u prostoru:Golema planina
00:22
Svet i nauka
00:27
Nauka 2019: Kako istražuju fizičari
00:53
CPN: Akcioni potencijali matematike- drevne civilizacije
01:00
Kina: Voda opšteg dobra
01:50
Životna sredina i zdravlje:Elektromagnetno zagađenje, 2 deo
02:15
Kvadratura kruga: Filigran i minijature
02:40
Priče o velikim matematičarima:Nikolaj Ivanovič Lobačevski
03:00
Nauka u pokretu:Evropska laboratorija veštačke inteligencije
03:25
Velikani:Dositej Obradović
03:33
Dobro je ... dobro je znati:O mladežima
04:00
Paleta kulturnog nasleđa:Kamen u arhitekturi i umetnosti
04:21
Moravska Srbija:Novo brdo- grad srebrni u istinu i zlatni
05:00
Zalogaj Kine:4 epizoda
05:52
Beogradsko blago: Beo zoo vrt