RTS Nauka: Programska šema - subota, 27. avg 2022

06:00
Kina - Sastanak na Visokoj gori
06:46
Očima prirode - Priča o Tari
07:00
Velikani - Vladimir Ćorović
07:10
Velikani srpske Vojvodine - Đura Jakšić
07:18
Beogradsko blago - Botanička bašta Jevremovac
07:34
Filozofija i... - Mediji i usamljenost
08:00
Nahraniti Australiju - Hrana sutrašnjice
08:56
Zelene zablude - Golfska struja
09:00
RTS LAB:Kolaž 3009
09:25
Nauka 2019:Dekodiranje nauke-Lažna sećanja
09:51
Istorija nauke - Nikola Tesla
10:00
Privreda zasnovana na ekološkoj svesti - Ekološka savezna zgrada
10:26
Nauka u pokretu - Razvoj veštačke inteligencije kroz projekte, 2 deo
10:52
Velikani srpske Vojvodine - Đura Jakšić
11:00
Moja draga prijateljica nauka 5. epizoda Sa Jelenom Kovačević
11:24
Nauka u selu - Pašnjaci pod oblacima
11:50
Velikani - Vladimir Ćorović
12:00
RTS LAB - Prirodne katastrofe
12:30
Trag - Kriva Drina divlje ćudi
13:00
Nahraniti Australiju - Hrana sutrašnjice
13:56
Zelene zablude - Golfska struja
14:00
Privreda zasnovana na ekološkoj svesti - Ekološka savezna zgrada
14:26
Zeleni časovnik - Zaštita prirode i muzeologija
14:52
Velikani srpske Vojvodine - Đura Jakšić
15:00
Projekat sutrašnjica em. 128
15:27
Moja draga prijateljica nauka 5. epizoda Sa Jelenom Kovačević
15:52
Nauka kroz priče - Doba leda i šume
16:00
RTS LAB:Kolaž 3009
16:25
Nauka u selu - Pašnjaci pod oblacima
16:51
Klikeri - Granica privlačnosti Kirijeva tačka
16:56
Rečnik ekologije - Ekotoksikologija
17:49
Istorija nauke - Nikola Tesla
18:26
Nauka kroz priče - Doba leda i šume
18:30
Trag u prostoru - Čarolija stakla
19:40
Sasvim prirodno - Kriza prirode
20:08
Istorija nauke - Nikola Tesla
20:18
Novi srpski umovi - Inovativni softveraši Šenžen – Novi Sad
20:30
Nauka 50 - Krst
21:00
Projekat sutrašnjica em.128
21:26
Zelene zablude - Golfska struja
21:30
Od pluga do digitalne farme - Tradicija
22:00
Životna sredina i zdravlje - Opasne materije i otpad
22:25
Retuširanje - Ljubičasta
23:00
Pećina Mogao - Stigao je avanturista
23:47
Eko perspektive - Profesor Ratko Ristić
00:10
Priče o običnom - Vadičep
00:14
Srpski junaci srednjeg veka - Car Uroš
00:53
Eko minijature - Podzemne tajne,3 .em
01:00
Zalogaj Kine - Susreti
01:48
Put u budućnost - Pedesete, još malo svetla
02:26
Nauka kroz priče - Doba leda i šume
02:30
Trag u prostoru - Čarolija stakla
02:58
Sasvim prirodno - Kriza prirode
03:25
Novi srpski umovi - Inovativni softveraši Šenžen – Novi Sad
03:37
Nauka 50 - Krst
04:04
Od pluga do digitalne farme - Tradicija
04:32
Životna sredina i zdravlje - Opasne materije i otpad
04:57
Retuširanje - Ljubičasta
05:22
Eko perspektive - Profesor Ratko Ristić
05:45
Priče o običnom - Vadičep
05:49
Novi srpski umovi - Inovativni softveraši Šenžen – Novi Sad