RTS Nauka: Programska šema - četvrtak, 08. jul 2021

06:15
Eko perspektive - Dug put do jata
06:31
Naučni portal: 4 em.
07:00
Nauka i život: Okeani-Novi Eldorado
07:52
Svet i nauka
07:55
Kalendar - 3. ep.
08:00
Prizori iz Kine - Dnevnik o čamcima zmajeva
08:22
Nauka u selu - Odmor u Srbiji, drugi deo
08:48
Svet i nauka
08:50
Kuća nauke: - Tehnološkometalurški fakultet
09:15
Šta su sve tehnologije uradile za nas: - Između hemije i fizike
09:38
Odgonetanje tela - Moda
09:51
Istorija nauke - Milan Nedeljković
10:00
Umetnost TV-a: reditelji serija - Alan Tejlor
10:26
Svet i nauka
10:28
Socijalne veštine - Preduzetništvo pokretač posla, 2.deo
10:50
Priče o običnom D- ugme
10:55
Rečnik ekologije - Autotrofni organizmi
11:00
Pećina Mogao - Misterija pećine sa budističkim spisima
11:46
Profesionalci - Martin Strel,2 deo
12:11
Priče o običnom - Dugme
12:16
Kako misli Akademija - Zgrada i čovek
12:50
CPN - Kreativnost matematike
13:00
Nauka i život: Okeani - Novi Eldorado
13:52
Svet i nauka
13:54
Kalendar 3. ep.
14:00
Divljina Eksmura sa Džonijem Kingdomom - Proleće
14:22
Dobro je ... dobro je znati Prakt- ična primena muzike u razvoju
14:53
Priče o običnom - Dugme
14:58
Filozofija i... - Filozofija i lenjost
15:23
Naučno dokazano - Kristal jajeta
15:25
Zlatni vek 100 godina Opere - Osvajanje Evrope
15:50
Istorija nauke - Milan Nedeljković
16:00
Umetnost TV-a: reditelji serija - Alan Tejlor
16:26
Svet i nauka
16:28
Parkovi prirode - Slano Kopovo
16:55
Priče o običnom - Dugme
17:00
Pećina Mogao - Misterija pećine sa budističkim spisima
17:46
Rečnik ekologije - Autotrofni organizmi
17:49
Šta su sve tehnologije uradile za nas - Između hemije i fizike
18:13
Kuća nauke - Tehnološkometalurški fakultet
18:38
CPN - Kreativnost matematike
18:47
Pitajte prirodu 5. em.
19:50
Priče o običnom - Dugme
19:55
Rečnik ekologije - Autotrofni organizmi
20:50
Svet i nauka
20:52
Istorija nauke - Milan Nedeljković
21:00
Moja draga prijateljica nauka - 4. epizoda sa Zoricom Pantić
21:25
Zlatni vek 100 godina Opere - Osvajanje Evrope
21:49
Svet i nauka
21:51
Pogled u budućnost - Naučnice Srbija
21:56
Rečnik ekologije - Autotrofni organizmi
22:58
Naučno dokazano - Kristal jajeta
23:00
Filozofija i... - Filozofija i lenjost
23:25
Nauka u selu - Odmor u Srbiji, drugi deo
23:51
Priče o običnom - Dugme
23:56
Svet i nauka
00:00
Kineski čaj - Zdela čaja greje srce
00:47
Profesionalci - Martin Strel,2 deo
01:12
Šta su sve tehnologije uradile za nas - Između hemije i fizike
01:35
CPN - Kreativnost matematike
01:44
Kuća nauke - Tehnološkometalurški fakultet
02:10
Svet i nauka
02:12
Socijalne veštine - Preduzetništvo pokretač posla, 2.deo
02:33
Kalendar 3. ep.
02:38
Parkovi prirode - Slano Kopovo
03:05
Pitajte prirodu 5. em.
03:18
Kako misli Akademija - Zgrada i čovek
03:51
Svet i nauka
03:53
Moja draga prijateljica nauka - 4. epizoda sa Zoricom Pantić
04:18
Odgonetanje tela - Moda
04:31
Socijalne veštine - Preduzetništvo pokretač posla, 2.deo
04:52
Istorija nauke - Milan Nedeljković
05:00
Kineski čaj - Zdela čaja greje srce
05:47
Rečnik ekologije - Autotrofni organizmi
05:50
Filozofija i... - Filozofija i lenjost