RTS Nauka: Programska šema - utorak, 06. jul 2021

06:00
Edu global em.88
06:24
Sasvim prirodno - Kriza prirode
06:51
Znameniti fizičari - Mihajlo Pupin
07:00
DNK Superpolicajac
07:53
Svet i nauka
07:55
Priče o običnom - Ledomat
08:00
Hakeri stvaraoci
08:51
Rečnik ekologije - Biološki resursi
08:55
Naša istorijska avangarda - U čeljustima dijalektike
09:23
Obrazovno ogledalo - Talenti su svuda oko nas
10:00
Šetnja Londonom 1/1
10:27
Naučni portal 4 em
10:53
Naučno dokazano - Sudar Titana
10:55
Svet i nauka
11:00
Pećina Mogao - Nepoznati majstori
11:46
Očima prirode - Naša plava planeta
12:00
RTS ordinacija 5c,14
12:53
Priče o običnom - Ledomat
12:57
Svet i nauka
13:00
DNK Superpolicajac
13:53
Rečnik ekologije - Biološki resursi
13:57
Svet i nauka
14:00
Hakeri stvaraoci
14:51
Životna sredina i zdravlje - Gomilanje opasnog otpada
15:18
Čovek i predeo - Putevima na dva točka
15:43
Priče iz prirode - Biljke iz ledenog doba
15:57
Svet i nauka
16:00
Prizori iz Kine - Životni kod džinovskih panda
16:30
ART zapisi o prirodi 4.em.
16:53
Priče o običnom - Ledomat
16:57
Svet i nauka
17:00
Pećina Mogao - Nepoznati majstori
17:46
Priče iz prirode - Biljke iz ledenog doba
18:00
Dobro je ... dobro je znati: - Druga strana glavobolje
18:27
Kvadratura kruga - Emisija o Dositeju Obradoviću
18:53
Naučno dokazano - Sudar Titana
18:55
Svet i nauka
19:45
Očima prirode - Naša plava planeta
20:00
Sanjajmo budućnost - Okeani u budućnosti
20:21
Svet i nauka
20:55
Arhitektura danas - Prazni prostori
21:20
Čovek i predeo - Putevima na dva točka
21:45
Priče o običnom - Ledomat
21:49
Istorija nauke - Mileva Marić Ajnštajn
22:26
Trag u prostoru - Bukvar bukva prašuma
22:51
Laboratorija zdravlja 2. deo
23:16
Životna sredina i zdravlje - Gomilanje opasnog otpada
23:42
Priče iz prirode - Biljke iz ledenog doba
23:56
Svet i nauka
00:00
Kina - Pekinška opera: Strmljenja
00:48
Rečnik ekologije - Biološki resursi
00:52
Naučni portal: 4 em
01:18
Dobro je ... dobro je znati - Druga strana glavobolje
01:45
Svet i nauka
01:50
Naša istorijska avangarda - U čeljustima dijalektike
02:18
Obrazovno ogledalo - Talenti su svuda oko nas
02:44
Naučno dokazano - Sudar Titana
02:46
Čovek i predeo - Putevima na dva točka
03:11
Trag u prostoru - Bukvar bukva prašuma
03:36
Svet i nauka
03:40
ART zapisi o prirodi 4.em.
04:03
Priče o običnom - Ledomat
04:07
Kvadratura krug - Emisija o Dositeju Obradoviću
04:33
Naučni portal: 4 em
05:00
Kina - Pekinška opera: Strmljenja
05:48
Istorija nauke - Mileva Marić Ajnštajn