RTS Nauka: Programska šema - ponedeljak, 26. jul 2021

06:07
Tvrđave na Dunavu:Petrovaradinska tvrđava
06:47
Istorija nauke:Milutin Milanković
07:00
Eugenika: Najveći skandal u nauci, drugi deo
08:00
Kineski mega projekta:Divovska vetroturbina na otvorenom moru
08:51
Svet i nauka
10:00
Sanjajmo budućnost:Sport u budućnosti
10:51
Svet i nauka
10:56
Velikani srpske Vojvodine:Rusini Jovan Hranilović
11:00
Kina- Život uz reku Mekong: Postojbina prašume
11:50
Svet i nauka
12:30
Nauka 2019: Rat za život, 1 deo
13:00
Eugenika: Najveći skandal u nauci, drugi deo
14:00
Kineski mega projekta:Divovska vetroturbina na otvorenom moru
14:52
Edu global
15:40
Svet i nauka
15:45
Beogradsko blago: Narodna biblioteka Srbije -Zbirka foto dokumenata
15:55
Velikani srpske Vojvodine:Rusini Jovan Hranilović
16:00
Sanjajmo budućnost:Sport u budućnosti
16:51
CPN: Ben Sparka, matematika u notama
17:00
Kina- Život uz reku Mekong:Postojbina prašume
17:50
Priče o običnom: Lepeza
18:22
Odyssey:Najbolji način za očuvanje ekosistema je podivljavanje
18:35
Minijatura Memento:Pavle Savić
18:43
Svet i nauka
19:46
CPN: Ben Sparka, matematika u notama
19:55
Obrazovno ogledalo: Istorija arhitekture, 1 deo
20:23
Svet i nauka
20:28
Dobro je ... dobro je znati:Praktična primena muzike u razvoju
21:55
Svet i nauka
22:00
Eko perspektive:prof. Čedo Maksimović
22:25
Priče o običnom: Lepeza
22:57
Svet i nauka
23:02
Ja mi i drugi:Zavisnost od interneta
23:30
Nauka 2019: Rat za život, 1 deo
00:00
Kina: Južno kinesko more, 3.epizoda
00:55
Velikani srpske Vojvodine:Rusini Jovan Hranilović
01:00
Životna sredina i zdravlje:U vrtlogu otpadnih voda
01:28
Beogradsko blago: Narodna biblioteka Srbije -Zbirka foto dokumenata
01:38
Obrazovno ogledalo:Istorija arhitekture, 1 deo
02:08
Dobro je ... dobro je znati:Praktična primena muzike u razvoju
02:42
Priče o običnom: Lepeza
02:47
Moja draga prijateljica nauka: Gravitacioni talasi
03:21
Svet i nauka
03:26
Eko perspektive: prof. Čedo Maksimović
03:52
CPN: Ben Sparka, matematika u notama
04:00
Svet i nauka
04:05
Istorija nauke:Kosta Stojanović
04:16
Obrazovno ogledalo: Istorija arhitekture, 1 deo
04:46
Odyssey:Najbolji način za očuvanje ekosistema je podivljavanje
05:00
Kina: Južno kinesko more, 3.epizoda
05:55
Velikani srpske Vojvodine:Rusini Jovan Hranilović