RTS Nauka: Programska šema - subota, 10. jul 2021

06:16
Dobro je ... dobro je znati - Neurofiziologija i ponašanje
06:42
Odgonetanje tela - Moda
06:55
Odgonetanje tela - Moda
07:00
Podvodni svet - More plastike
07:26
Nauka u pokretu - Tehnologija i obrazovanje, treći deo
07:52
Velikani Dimitrije Davidović
08:00
Sunce i čovek, druga emisija
08:46
Beogradsko blago - Jugoslovenska Kinoteka
09:05
Sasvim prirodno - Da selo ostane selo
09:32
Nulta tačka - Meditacija
09:54
Svet i nauka
09:56
Rečnik ekologije - Autotrofni organizmi
10:00
Naša istorijska avangarda - U čeljustima dijalektike
10:30
Svetski - Milena Marjanović
11:00
Zalogaj Kine: c.02 ep.03
11:48
Svet i nauka
11:50
Laboratorija zdravlja 2. deo
12:15
Obrazovno ogledalo:Porodični krugovi—Zdravo starenje
12:41
Istorija nauke - Vojislav Subotić
13:00
Podvodni svet - More plastike
13:26
Dobro je ... dobro je znati - Genomska era
13:55
Rečnik ekologije - Biotehnologija
14:00
Sunce i čovek 2/2
14:46
Priče iz prirode - Biljke iz ledenog doba
15:00
Projekat sutrašnjica ep.69
15:26
Svet i nauka
15:28
Kvadratura kruga - Filmske novosti
15:54
CPN - Kolm Maklahai, Matematika u špilu karata
16:13
Naučni intervju - Granična ličnost, između normalnosti i patologije
16:38
Očima prirode - Naša plava planeta
16:51
Velikani - Dimitrije Davidović
17:52
Beogradsko blago - Foto tehnika
18:24
Moja draga prijateljica nauka - 4. epizoda sa Zoricom Pantić
18:49
Istorija nauke - Mileva Marić Ajnštajn
19:26
Čovek i predeo - Putevima na dva točka
19:51
Dobro je ... dobro je znati - Genomska era
20:20
Naučni portal 4 em
20:46
Priče iz prirode - Biljke iz ledenog doba
21:00
Projekat sutrašnjica ep.69
21:26
Rečnik ekologije - Autotrofni organizmi
21:30
Dobro je ... dobro je znati - Druga strana glavobolje
21:57
Vreme kroz vekove - Vreme i prostor međukulturni opažaji
22:24
Obrazovno ogledalo: Porodični krugovi—Zdravo starenje
23:00
Kina u fokusu 2009 - Naš život u Pekingu
23:30
Eko perspektive - Dug put do jata
23:52
Moja draga prijateljica nauka 4. epizoda sa Zoricom Pantić
00:17
Znameniti fizičari - Albert Ajnštajn
00:25
Šta su sve tehnologije uradile za nas - Digitalni eko sistemi
00:52
Beogradsko blago - Foto tehnika
01:00
Pećina Mogao - Nepoznati majstori
01:46
Nauka u pokretu - Tehnologija i obrazovanje, treći deo
02:12
Nauka 2019 - Dekodiranje nauke, Ksafa sistem
02:38
Rečnik ekologije - Biotehnologija
02:42
Trag u prostoru - Bukvar bukva prašuma
03:07
Ekologija materijala - Papir
03:32
Eko art - Jaje
03:48
Životna sredina i zdravlje - Gomilanje opasnog otpada
04:15
Eko perspektive - Dug put do jata
04:37
ART zapisi o prirodi 4.em.
05:00
Kina - Pekinška opera:Strmljenja
05:48
Svet i nauka
05:50
Vreme kroz vekove - Vreme i prostor međukulturni opažaji