RTS Nauka: Programska šema - četvrtak, 01. jul 2021

06:18
Životinje u carstvu metafora – Ptice
06:31
Eko perspektive: prof. Čedo Maksimović
07:00
Monotematska emisija – Na vrh jezika
07:55
Svet i nauka
08:00
Monotematska emisija – Svet bez šuma
09:19
Svet i nauka
10:00
Umetnost TV-a: reditelji serija – Metju Pen
10:26
Svet i nauka
10:55
Kalendar
11:00
Pećina Mogao – Misterija pećine sa budističkim spisima
12:12
Priče o običnom – Šešir
12:18
Kako misli Akademija – Čudo u Akademiji, Ljubomir Simović
12:51
CPN: Priče iz Mejkersa – model hidroturbine
13:00
Monotematska emisija – Na vrh jezika
13:55
Svet i nauka
14:00
Monotematska emisija – Svet bez šuma
14:54
Priče o običnom – Šešir
15:28
Naučno dokazano – Krv za osušenu krv
16:00
Umetnost TV-a: reditelji serija – Metju Pen
16:26
Svet i nauka
16:31
Parkovi prirode – Gornje Podunavlje
16:54
Priče o običnom – Šešir
17:00
Pećina Mogao – Misterija pećine sa budističkim spisima
17:48
Kalendar
18:17
Kuća nauke – Mašinski fakultet
18:45
Svet i nauka
18:50
CPN: Priče iz Mejkersa – model hidroturbine
19:45
Pitajte prirodu
19:57
Rečnik ekologije – Biotop
20:00
Sanjajmo budućnost – Energija u budućnosti
20:50
Svet i nauka
20:55
Kalendar
21:26
Zlatni vek 100 godina Opere – Operske dive
21:55
Svet i nauka
22:58
Naučno dokazano – Krv za osušenu krv
23:00
Filozofija i… Medicinska etika
23:14
Filozofija i… Medicinska etika
23:28
Nauka u selu – Odmor u Srbiji
23:42
Dobro je... dobro je znati: ORL
23:54
Priče o običnom – Šešir
00:00
Kineski čaj – Vreme je stalo za čaj
00:48
Profesionalci – Martin Strel
01:12
Šta su sve tehnologije uradile za nas – Amorfni materijali, sinteza i karakterizacija
01:37
CPN: Priče iz Mejkersa – model hidroturbine
01:45
Kuća nauke – Mašinski fakultet
02:11
Svet i nauka
02:16
Socijalne veštine – Preduzetništvo pokretač posla
02:40
Kalendar
02:45
Parkovi prirode – Gornje Podunavlje
03:09
Pitajte prirodu
03:21
Kako misli Akademija – Čudo u Akademiji, Ljubomir Simović
03:55
Svet i nauka
04:00
Moja draga prijateljica nauka: Zorica Pantić
04:25
Odgonetanje tela – Bez reči
04:38
Socijalne veštine – Preduzetništvo pokretač posla
05:02
Kineski čaj – Vreme je stalo za čaj
05:50
Rečnik ekologije – Biotop
05:54
Filozofija i… Medicinska etika