RTS Nauka: Programska šema - petak, 23. jul 2021

06:15
Beogradsko blago:Narodna biblioteka Srbije
06:23
Dobro je ... dobro je znati:Detoksikacija
06:50
Priče o običnom:Tanjir
07:00
DNK Superpolicajac
07:55
Svet i nauka
08:00
Sanjajmo budućnost:Moda u budućnosti
08:51
Priče o običnom:Šešir
09:23
Svet i nauka
09:28
Nauka u pokretu:Tehnologija i obrazovanje, prvi deo
09:53
Velikani srpske Vojvodine:Bunjevac Ivan Antunović
10:00
Kina, pekinška opera:Život na turneji
10:51
Istorija nauke:Milutin Milanković
11:00
Katalist:Otkucaji srca: čudo u vama
12:00
Svet i nauka
13:00
DNK Superpolicajac
13:55
Svet i nauka
14:00
Kina, pekinška opera:Život na turneji
14:50
Pitajte prirodu
15:02
Eko art :Staklo
15:18
Svet i nauka
15:23
Istorija nauke:Milutin Milanković
16:00
Sanjajmo budućnost:Moda u budućnosti
16:50
Velikani:Đura Jakšić
17:00
Katalist:Otkucaji srca: čudo u vama
19:28
Svet i nauka
19:55
Velikani srpske Vojvodine:Bunjevac Ivan Antunović
20:52
Eko art :Staklo
21:10
Priče o običnom:Šešir
21:16
Pitajte prirodu
21:56
Svet i nauka
22:41
CPN: Kolm Malkahai, matematika u špilu karata
23:00
Zalogaj Kine:2 epizoda
23:50
Svet i nauka
23:55
Trag: Srpski Nobel Nikola Spasić
00:23
Beogradsko blago: Kuća Kralja Petra
00:36
Eko art :Staklo
00:51
Priče o običnom:Šešir
01:00
Kina: Krov sveta
01:45
Svet i nauka
01:50
Parkovi prirode:Kikinda, grad sova
02:15
Kako misli Akademija: Kad akademik ode, Vladimir Veličković
02:42
Zajedno:Gruja Stanickov
03:10
Velikani srpske Vojvodine:Bunjevac Ivan Antunović
03:15
Tvrđave na Dunavu:Petrovaradinska tvrđava
03:57
Pitajte prirodu
04:10
Istorija nauke:Milutin Milanković
04:20
Obrazovno ogledalo:4 industrujska revolucija
04:42
Velikani:Đura Jakšić
04:52
Svet i nauka
05:00
Zalogaj Kine:2 epizoda
05:52
Priče o običnom:Šešir
05:58
Nauka u pokretu:Tehnologija i obrazovanje, prvi deo