RTS Nauka: Programska šema - petak, 29. jul 2022

06:17
Beogradsko blago: Narodna biblioteka Beograda
06:25
Blago iz dubina,blago zemlje : Kikinda (Glina peti element)
06:51
Životna sredina i zdravlje: Gomilanje opasnog otpada
07:18
Obrazovno ogledalo: Strah i strepnja
07:44
Istorija nauke: Mihajlo Pupin
07:55
Nauka kroz priče: Rađanje čoveka
08:00
Kineski čaj: Zavičaj
08:48
Novi srpski umovi: Roboti- pastiri
09:00
Moja draga prijateljica nauka: 4. epizoda Sa Jelenom Kovačević
09:26
Prvo i najstarije: 12 epizoda
09:52
Svet i nauka
10:00
Obnavljanje raja, američka priča: Ekološka katastrofa
10:47
Velikani: Apis
11:00
Gospodin mozak: Inteligencija
11:52
Nauka kroz priče: Rađanje čoveka
12:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom:Da li je Kosmos živ?
12:45
Svet i nauka
12:50
Tvrđave na Dunavu: Bač
13:30
Od pluga do digitalne farme: Udruživanje
13:57
Svet i nauka
14:00
Obnavljanje raja, američka priča: Ekološka katastrofa
14:50
Svet i nauka
14:55
Moja draga prijateljica nauka: 4. epizoda Sa Jelenom Kovačević
15:21
Prvo i najstarije: 12 epizoda
15:46
Novi srpski umovi: Roboti- pastiri
16:00
Gospodin mozak: Inteligencija
16:52
Beogradsko blago: Narodna biblioteka Beograda
17:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom:Da li je Kosmos živ?
17:45
Velikani: Apis
18:32
Trag u prostoru: Između tribine i tišine
19:49
Beogradsko blago: Narodna biblioteka Beograda
19:57
Svet i nauka
20:28
Klikeri: U kocki kocka tesarakt
21:30
Projekat sutrašnjica: Stotinu dvadeset četvrta emisija
21:56
Svet i nauka
22:26
Kako misli Akademija: 3900 Knežević, Zoran Knežević
23:00
RTS LAB: Nauka i priroda
23:33
Trag u prostoru: Između tribine i tišine
00:00
Kina: Deca planina
00:47
Ekologija materijala: Papir
01:12
Priče o običnom: Lak za nokte
01:16
Filozofija i... O Aristotelu sa Teodosisom Tasiosem
01:41
Novi srpski umovi: Roboti- pastiri
01:53
Istorija nauke: Mihajlo Pupin
02:03
Beogradsko blago: Narodna biblioteka Beograda
02:11
Tvrđave na Dunavu: Bač
02:50
Velikani: Apis
03:03
Od pluga do digitalne farme: Udruživanje
03:30
Rečnik ekologije: Opterećenje životne sredine
03:34
Kako misli Akademija: 3900 Knežević, Zoran Knežević
04:06
Trag u prostoru: Između tribine i tišine
04:31
Priče o običnom: Lak za nokte
04:35
Ekologija materijala: Papir
05:00
Filozofija i... O Aristotelu sa Teodosisom Tasiosem
05:26
Tvrđave na Dunavu: Bač