RTS Nauka: Programska šema - ponedeljak, 11. jul 2022

06:00
Kina: Krov sveta Voljena zemlja ep.02
06:46
Nauka 50: Rak
07:12
Filozofija i... Albert Kami
07:37
Trag u prostoru: Saga o gospodarima brzine
08:03
Od pluga do digitalne farme: Za druga
08:30
Kulturna baština Srbije: Radan park prirode, prvi deo
09:00
Oblikovatelji budućnosti Četvrta emisija
09:54
Nauka kroz priče: Neolitska revolucija
10:00
Život uz reku Mekong Večni festival
10:46
Istorija nauke: Jovan Žujović
11:00
Katalist Samo blizanci to znaju
11:54
Priče o običnom: Lak za nokte
12:00
Nauka je u modi: 17.em.
12:32
Kuća nauke: Farmaceutski fakultet
13:00
Oblikovatelji budućnosti Četvrta emisija
13:55
Dobro je ... dobro je znati: O oftalmopatologiji
14:20
Istorija nauke: Jovan Žujović
14:30
Edu global: 132
14:54
Nauka kroz priče: Neolitska revolucija
15:00
Život uz reku Mekong Večni festival
15:46
Rečnik ekologije: Rekultivacija zemljišta
15:50
Dositej, putnik prosvećenosti: Obrazovanje na zapadu
16:18
Istok-zapad-povratak: Povratna karta
17:02
Katalist Samo blizanci to znaju
17:56
Priče o običnom: Ogledalo
18:00
Nauka 2019: Dekodiranje nauke- Čudesna fotonika
18:30
Kuća nauke: Farmaceutski fakultet
18:55
Svet i nauka
20:28
Svet i nauka
20:33
Beogradsko blago: Jelisaveta Načić
21:50
Srpski junaci srednjeg veka: Đurađ Branković, prvi deo
23:00
Rečnik ekologije: Rekultivacija zemljišta
23:05
Dobro je ... dobro je znati: O oftalmopatologiji
23:30
Nauka 2019: Dekodiranje nauke- Čudesna fotonika
00:00
Dositej, putnik prosvećenosti: Obrazovanje na zapadu
00:28
Nauka je u modi: 17.emisija
01:00
Priča o porcelanu: 3 epizoda
01:51
Beogradsko blago: Jelisaveta Načić
02:18
Srpski junaci srednjeg veka: Đurađ Branković, prvi deo
03:00
Priče o običnom: Ogledalo
03:03
Ekologija materijala: Metal
03:28
Rečnik ekologije: Rekultivacija zemljišta
03:32
Kuća nauke: Farmaceutski fakultet
03:57
Dobro je ... dobro je znati: O oftalmopatologiji
04:22
Rečnik ekologije: Rekultivacija zemljišta
04:26
Dositej, putnik prosvećenosti: Obrazovanje na zapadu
04:55
Istok-zapad-povratak: Povratna karta
05:07
Istorija nauke: Jovan Žujović
05:17
Svet i nauka
05:22
Nauka 2019: Dekodiranje nauke
05:50
Rečnik ekologije: Rekultivacija zemljišta
05:55
Priče o običnom: Ogledalo