RTS Nauka: Programska šema - petak, 01. jul 2022

06:15
Istorija nauke: Mihajlo Petrović Alas
06:25
Životna sredina i zdravlje: Od balasta do resursa
06:52
Očima prirode: Modeliranje vremena
07:03
Kako misli Akademija: Jezik koji svetli
07:30
Novi srpski umovi: Parkinsonizmi
07:45
Klikeri:Zašto ne padnemo sa rolerkostera, centrifugalna sila
07:50
Beogradsko blago: Grafička tehnika
08:00
Kina - put svile: Izgradnja snova
09:00
Moja draga prijateljica nauka: Masivna Mimo tehnologija
09:20
Prvo i najstarije: 8 epizoda
09:45
Istorija nauke: Mihajlo Petrović Alas
09:55
Priče o običnom: Salvete
10:00
Čuda Peta emisija
10:30
Kulturna baština Srbije: Kosovski vez
11:00
Andaluzija-zaostavština Mavara Druga emisija
11:24
Nauka kroz priče: Kopernikov svet
11:30
Obrazovno ogledalo: Mreža univerziteta za treće doba
12:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom - Postoji li više od dva pola?
12:45
Istorija Niša: Antički period
13:30
Priče o običnom: Salvete
13:35
Od pluga do digitalne farme:Prva zadruga
14:00
Čuda Peta emisija
14:30
Moja draga prijateljica nauka:Masivna Mimo tehnologija
14:50
Prvo i najstarije: 8 epizoda
15:20
Filozofija i... Epiktet
15:47
Nauka 2018 - Sreća, 2.deo
16:13
Profesionalci: Mirko Đorđević
16:40
Očima prirode: Modeliranje vremena
16:51
Nauka kroz priče: Kopernikov svet
17:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom - Postoji li više od dva pola?
17:43
Istorija nauke: Mihajlo Petrović Alas
17:53
Priče o običnom: Salvete
19:51
Nauka kroz priče: Kopernikov svet
20:26
Rečnik ekologije: IBA područja
20:55
Kulturna baština Srbije: Kosovski vez
21:22
Znameniti fizičari: Nils Bor
21:30
Projekat sutrašnjica Stotinu dvadesesta emisija
21:56
Priče o običnom: Salvete
22:00
Trag u prostoru: Priča o sedam Dunava
22:26
Od pluga do digitalne farme: Prva zadruga
22:55
Priče o običnom: Čarape
23:00
RTS LAB
23:30
Istorija Niša: Antički period
00:07
Kina: Crvenokapi ždral 2.deo
01:00
Kako misli Akademija: Jezik koji svetli
01:26
Novi srpski umovi: Parkinsonizmi
01:41
Očima prirode: Modeliranje vremena
02:02
Istorija nauke: Mihajlo Petrović Alas
02:12
Obrazovno ogledalo: Mreža univerziteta za treće doba
02:38
Filozofija i... Epiktet
03:05
Nauka 2018 - Sreća, 2.deo
03:30
Profesionalci: Mirko Đorđević
03:58
Trag u prostoru: Priča o sedam Dunava
04:24
Priče o običnom: Čarape
04:29
Od pluga do digitalne farme: Prva zadruga
04:55
Istorija Niša: Antički period
05:31
Hemija razbija mitove - Mleko
05:44
Neobično o biljkama:Lekovite i otrovne biljke