RTS Nauka: Programska šema - petak, 24. jun 2022

06:14
Istorija nauke: Josif Pančić
06:25
Životna sredina i zdravlje: Od smetlišta do deponije
06:49
Očima prirode: Priča o Tari
07:02
Kako misli Akademija: Pismo i duša, Jasmina Grković-Mejdžer
07:35
Novi srpski umovi: Srpski respirator
07:49
Klikeri: Talasi koji greju mikrotalasi
08:00
Kina - put svile: Finansije i povezanost
09:02
Moja draga prijateljica nauka: Profesionalna karijera
09:23
Prvo i najstarije: 8 epizoda
09:48
Istorija nauke: Josif Pančić
10:00
Čuda: 4 emisija
10:33
Kulturna baština Srbije: Jan Žolnaj, prozori Banata
11:00
Andaluzija-zaostavština Mavara: Prva emisija
11:25
Nauka kroz priče: Gospodar biljaka
11:33
Obrazovno ogledalo: Nanosvet za početnike, prvi deo
12:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom:Da li je privatnosti odzvonilo?
12:45
Svet i nauka
12:50
Istorija Niša: Praistorija
13:30
Priče o običnom: Salvete
13:35
Od pluga do digitalne farme: Težak
14:00
Čuda: 4 emisija
14:30
Moja draga prijateljica nauka: Profesionalna karijera
14:51
Prvo i najstarije: 8 epizoda
15:15
Svet i nauka
15:20
Filozofija i... Tehnika
15:48
Nauka 2018: Sreća, 1.deo
16:15
Profesionalci: Sokolari
16:43
Očima prirode: Održiva arhitektura
16:56
Svet i nauka
17:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom:Da li je privatnosti odzvonilo?
17:45
Istorija nauke: Josif Pančić
18:00
RTS LAB: Deca i nauka
18:35
Trag u prostoru: Zelene kapije Kopaonika
19:25
Nauka kroz priče: Gospodar biljaka
20:28
Svet i nauka
20:33
Ekologija materijala: Kamen
21:00
Kulturna baština Srbije: Jan Žolnaj, prozori Banata
21:30
Projekat sutrašnjica: 119 emisija
21:56
Priče o običnom: Salvete
22:01
Trag u prostoru: Kratka istorija ljudskog smrada
22:29
Od pluga do digitalne farme: Težak
22:55
Svet i nauka
23:00
RTS LAB: Deca i nauka
23:35
Istorija Niša: Praistorija
00:15
Kina: Krov sveta
01:00
Kako misli Akademija: Pismo i duša, Jasmina Grković-Mejdžer
01:34
Novi srpski umovi: Srpski respirator
01:48
Očima prirode: Održiva arhitektura
02:02
Istorija nauke: Josif Pančić
02:13
Obrazovno ogledalo: Nanosvet za početnike, prvi deo
02:40
Filozofija i... Tehnika
03:07
Nauka 2018: Sreća, 1.deo
03:33
Profesionalci: Sokolari
04:01
Trag u prostoru: Kratka istorija ljudskog smrada
04:28
Priče o običnom: Salvete
04:33
Od pluga do digitalne farme: Težak
05:00
Istorija Niša: Praistorija
05:40
Priče iz prirode: Biljke iz ledenog doba
05:55
Priče o običnom: Mašina za pranje veša