RTS Nauka: Programska šema - sreda, 18. maj 2022

06:00
RTS ordinacija
06:55
Skriveni svet pčela
07:00
Moravska Srbija:Po Đurđa
07:25
Arhitektura danas:Kulturno nasleđe
07:56
Svetski lekcije: Karamarković
08:00
Zalogaj Kine:1 epizoda
08:51
Znameniti fizičari:Isak Njutn
09:30
Naučni portal:25 emisija
10:00
Svakodnevni elementi: 7 emisija
10:27
Rečnik ekologije:Azonalna vegetacija
10:31
Dobro je ... dobro je znati:Gastroenterologija
11:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom:Postoji li paralelni svemir?
11:43
Svet i nauka
11:48
Beogradsko blago:Muzej Nikole Tesle, 1. deo
12:00
Lovac na znanje:Pandemije koje dolaze
12:31
Naučni portal:25 emisija
13:00
Naša istorijska avangarda:Nadrealizam tada i ovde-novi čovek peva
13:56
Svetski lekcije: Karamarković
14:00
Svakodnevni elementi: 7 emisija
14:27
Znameniti fizičari: Isak Njutn
14:34
Dobro je ... dobro je znati: Gastroenterologija
15:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom:Postoji li paralelni svemir?
15:45
Svet i nauka
15:50
Čovek i kamen:Muzej minerala Pančevo
16:02
Eko perspektive:Život kraj Dunava
16:27
Kuća nauke: Arheologija
16:54
Velikani srpske Vojvodine:Ljudevit Mičatek
17:00
Lovac na znanje:Pandemije koje dolaze
17:37
Beogradsko blago: Muzej Nikole Tesle, 1. deo
17:50
Klikeri:Paradoks blizanaca, dilatacija vremena
18:55
Eko minijature: Podzemne tajne, 9. emisija
19:26
Svet i nauka
20:27
Trag u prostoru:Saga o gospodarima brzine
20:55
Velikani srpske Vojvodine:Ljudevit Mičatek
21:27
Naša istorijska avangarda: Nadrealizam tada i ovde-novi čovek peva
22:30
Svetski lekcije: Palić
22:37
Dobro je ... dobro je znati:Gastroenterologija
23:03
Klikeri:Paradoks blizanaca, dilatacija vremena
23:10
Nauka 2017: Oboljenje tiroide
23:27
Eko minijature: Podzemne tajne, 9. emisija
23:33
Nauka 50:Nuklearka
00:00
Znameniti fizičari: Isak Njutn
00:07
Kuća nauke: Arheologija
00:34
Eko perspektive:Život kraj Dunava
01:00
Pećina Mogao:Bojene skulpture
01:48
Rečnik ekologije:Azonalna vegetacija
01:52
Rečnik ekologije:Azonalna vegetacija
02:04
Beogradsko blago: Muzej Nikole Tesle, 1. deo
02:16
Dobro je ... dobro je znati:Gastroenterologija
02:42
Nauka kroz priče: Darvinova bašta
02:50
Nauka 2017: Oboljenje tiroide
03:07
Naša istorijska avangarda: Nadrealizam tada i ovde-novi čovek peva
03:37
Trag u prostoru:Saga o gospodarima brzine
04:03
Velikani srpske Vojvodine:Ljudevit Mičatek
04:08
Nauka 50:Nuklearka
04:35
Klikeri:Paradoks blizanaca, dilatacija vremena
04:42
Eko minijature: Podzemne tajne, 9. emisija
04:48
Eko perspektive:Život kraj Dunava
05:12
Svetski lekcije: Palić
05:19
Kuća nauke: Arheologija
05:46
Rečnik ekologije: Azonalna vegetacija
05:50
Čovek i kamen:Muzej minerala Pančevo