RTS Nauka: Programska šema - utorak, 17. maj 2022

06:00
Edu global
06:25
Privredna istorija Srbije: Topolivnica
06:53
Velikani srpske Vojvodine: Stevan Mihaldžić
07:00
Privredna istorija Srbije:Topolivnica
07:29
Kuća nauke:Fizički fakultet
08:00
Kina ponovni suret sa Arktikom: 3 epizoda
08:52
Znameniti fizičari: Nikola Tesla
09:00
Tajne divljeg cveća: Polja i livade
09:53
Svetski lekcije: Brukner
10:00
Tajne našeg uma: 9 emisija
10:25
Priče o običnom: Šampon
10:30
Dekodiranje: 13. epizoda
10:55
Svet i nauka
11:00
Nezaustavljivi: Bejli Unahi
11:27
Nauka u selu: Bašta bez želja
11:52
Znameniti fizičari: Nikola Tesla
12:00
RTS ordinacija
12:55
Svet i nauka
13:00
Tajne divljeg cveća: Polja i livade
13:53
Svetski lekcije: Brukner
14:00
Tajne našeg uma: 9 emisija
14:26
Svet i nauka
14:31
Nulta tačka: EM REIKI
15:00
Zajedno: Gruja Stanickov
15:27
Znameniti fizičari: Nikola Tesla
15:35
Nauka u selu: Bašta bez želja
16:00
Nezaustavljivi: Bejli Unahi
16:27
Kuća nauke: Fizički fakultet
16:55
Svet i nauka
17:37
Novi srpski umovi: Rezistencija na antibiotike
17:50
Rečnik ekologije: Tehnologije
18:00
Priče o velikim matematičarima: Euklid
19:00
Svakodnevni elementi: 7 emisija
19:26
Svet i nauka
20:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom: Postoji li paralelni svemir?
20:45
Novi srpski umovi:Rezistencija na antibiotike
21:30
Naučni portal:25 emisija
22:00
Lovac na znanje:Pandemije koje dolaze
22:31
Dobro je ... dobro je znati:Adaptacija
22:56
Klikeri:Paradoks blizanaca, dilatacija vremena
23:03
Kuća nauke: Fizički fakultet
23:30
Svetski lekcije: Karamarković
23:34
Srpski junaci srednjeg veka:Marko Kraljević, prvi deo
00:03
Po obodu južnog Kučaja
00:30
Nulta tačka: Naša tradicionalna medicina
01:00
Zalogaj Kine: 1 epizoda
01:51
Nulta tačka: EM REIKI
02:16
Priče o običnom: Šampon
02:20
Zajedno: Gruja Stanickov
02:47
Znameniti fizičari: Nikola Tesla
02:55
Nauka u selu: Bašta bez želja
03:20
Velikani srpske Vojvodine:Stevan Mihaldžić
03:25
Priče o velikim matematičarima:Euklid
03:39
Beogradsko blago: Legat Crnjanski
03:54
Moravska Srbija: Po Đurđa
04:20
Skriveni svet pčela
04:25
Arhitektura danas:Kulturno nasleđe
04:55
Naučni portal:25 emisija
05:23
Velikani srpske Vojvodine:Stevan Mihaldžić
05:28
Priče o velikim matematičarima:Euklid
05:42
Beogradsko blago: Legat Crnjanski
05:56
Svet i nauka