RTS Nauka: Programska šema - sreda, 20. apr 2022

06:02
RTS ordinacija
06:55
Svet i nauka
07:00
Naša istorijska avangarda:Nadrealizam tada i ovde-novi čovek peva
07:29
Priče o običnom: Šešir
07:35
Moravska Srbija: Lazarev grad
08:00
Zalogaj Kine:Domaća kuhinja
08:50
Znameniti fizičari:Nils Bor
09:00
RTS LAB
09:30
Koračaj sa znanjem:8. epizoda
09:50
Istorija nauke:Milan Nedeljković
10:00
Svakodnevni elementi: 3 emisija
10:27
Svet i nauka
10:32
Dositej, putnik prosvećenosti: Prvi udžbenici
11:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom:Da li postoji Božija čestica?
11:45
Od pigmenta do koncepta:Umetnost umetnosti
11:57
Svet i nauka
12:00
Lovac na znanje: Unutrašnji sat
12:32
Velikani: Nadežda Petrović
12:48
Parkovi prirode: Stara Tisa
13:12
Priče iz prirode: Biljke mesožderke
13:26
Zajedno: Mara Haviža
13:54
Rečnik ekologije: Otapanje leda na Arktiku
14:00
Svakodnevni elementi: 3 emisija
14:27
Svet i nauka
14:32
Od pluga do digitalne farme: Tradicija
15:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom:Da li postoji Božija čestica?
15:45
Svet i nauka
15:50
Nauka 2019: Lažna sećanja
16:19
Istorija nauke: Milan Nedeljković
16:30
Sasvim prirodno: Lekcija o otpadu, 2 deo
17:00
Lovac na znanje: Unutrašnji sat
17:32
Dositej, putnik prosvećenosti: Prvi udžbenici
18:56
Svet i nauka
19:26
Velikani: Nadežda Petrović
20:55
Svet i nauka
21:30
Od pluga do digitalne farme: Tradicija
22:33
Znameniti fizičari: Nils Bor
22:40
Dositej, putnik prosvećenosti: Prvi udžbenici
23:08
Parkovi prirode: Stara Tisa
23:32
Nauka 50: Virus
23:58
Životna sredina i zdravlje: Elektromagnetno zagađenje, 1 deo
00:22
Istorija nauke: Milan Nedeljković
00:32
Nauka 2019: Lažna sećanja
01:00
Pećina Mogao: Stigao je avanturista
01:47
Od pigmenta do koncepta:Umetnost umetnosti
02:00
Velikani: Nadežda Petrović
02:16
Od pluga do digitalne farme: Tradicija
02:45
Zajedno: Mara Haviža
03:13
Rečnik ekologije: Otapanje leda na Arktiku
03:17
Sasvim prirodno: Lekcija o otpadu, 2 deo
03:45
Priče iz prirode: Podunavski mrmoljak
04:00
Od pluga do digitalne farme: Tradicija
04:28
Znameniti fizičari: Nils Bor
04:34
Dositej, putnik prosvećenosti: Prvi udžbenici
05:02
Parkovi prirode: Stara Tisa
05:25
Nauka 50: Virus
05:51
Životna sredina i zdravlje: Elektromagnetno zagađenje, 1 deo