RTS Nauka: Programska šema - četvrtak, 25. nov 2021

06:13
Rečnik ekologije: Bioindikatori životne sredine
06:17
Eko karavan: Đajino bilje 01
06:44
Od pigmenta do koncepta:Simbolika boje
07:00
Nove vrste: Ekspedicija veka,Drugi deo
07:43
Čovek i kamen:Plavi tok
07:55
Skriveni svet pčela
08:00
Suština stvari:Peta emisija
08:55
Socijalne veštine:Berza analiza akcija
09:55
Eko minijature: Podzemne tajne,3 .emisija
10:00
Skrivena Italija:Ostrvo Bormeo i Izola Bela
10:30
Svet i nauka
11:00
Kina: Pesme visoravni
11:47
Eko minijature:Pazi otrovno škorpije
12:45
Novi spski umovi: Asteroidi, PMF
13:00
Nove vrste: Ekspedicija veka,Drugi deo
13:43
Čovek i kamen:Plavi tok
13:55
Svet i nauka
14:00
Suština stvari:Peta emisija
14:26
Eko minijature: Pazi otrovno škorpije
14:31
Profesionalci:Drvoseče
14:55
Svet i nauka
15:00
Nulta tačka: Naša tradicionalna medicina
15:29
Velikani:Živojin Mišić
16:00
Kina: Pesme visoravni
16:55
Beogradsko blago:Narodna biblioteka Srbije -Zbirka foto dokumenata
17:05
Novi spski umovi:Asteroidi, PMF
17:20
Filozofija i…Odgovornost
18:18
Eko minijature:Podzemne tajne,3 .emisija
18:24
Čovek i kamen:Plavi tok
18:38
Socijalne veštine:Berza analiza akcija
19:25
Nulta tačka: Naša tradicionalna medicina
19:55
Eko minijature:Pazi otrovno škorpije
20:30
Skriveni svet pčela
20:35
Novi spski umovi: Asteroidi, PMF
20:50
Beogradsko blago: Narodna biblioteka Srbije -Zbirka foto dokumenata
21:35
Šta su sve tehnologije uradile za nas:Molekularna medicina
22:45
Svet i nauka
22:50
Znak nove ere:Doba episkopa
23:30
Profesionalci:Drvoseče
23:55
Eko minijature: Pazi otrovno škorpije
00:50
Moja draga prijateljica nauka: Sa Vladimirom Cmiljanovićem
01:15
Promis:Vetrovi prašine
01:26
Svet i nauka Promis:Vetrovi prašine
01:31
Filozofija i…Odgovornost
01:57
Čovek i kamen:Plavi tok
02:10
Socijalne veštine:Berza analiza akcija
02:31
Velikani:Živojin Mišić
03:01
Eko minijature: Podzemne tajne,3 .emisija
03:06
Nauka 2019:Ishrana dece
03:33
Novi spski umovi: Asteroidi, PMF
03:47
Nulta tačka: Naša tradicionalna medicina
04:16
Eko minijature: Pazi otrovno škorpije
04:21
Savin vrt: Svetitelj
04:50
Beogradsko blago: Narodna biblioteka Srbije -Zbirka foto dokumenata
05:00
Kina ponovni suret sa Arktikom:6 epizoda
05:50
Eko minijature:Podzemne tajne,3 .emisija