RTS Nauka: Programska šema - utorak, 12. okt 2021

06:00
Edu global
06:28
Sasvim prirodno:Kriza prirode
07:00
Zašto je važno:Licem u lice
07:45
Priče o običnom:Šešir
07:53
Svet i nauka
08:00
Misterije svemira:Peta emisija
08:55
Rečnik ekologije: Ekološki akcident
09:34
Obrazovno ogledalo:Porodični krugovi-Deca u medijima
10:00
Armagedon: Klimatski spazam
10:47
Očima prirode:Bljesak skrivene lepote
11:00
Kina u fokusu 2009:Životni kod džinovskih panda
11:56
Svet i nauka
12:00
RTS ordinacija
12:56
Rečnik ekologije:Ekološki akcident
13:00
Zašto je važno:Licem u lice
13:46
Priče iz prirode: Biljke mesožderke
14:00
Misterije svemira:Peta emisija
14:26
Arhitektura danas:Grad i kultura
15:21
Očima prirode:Bljesak skrivene lepote
16:00
Armagedon:Klimatski spazam
16:45
Priče iz prirode: Biljke mesožderke
17:00
17:30
Rečnik ekologije:Ekološki akcident
17:35
Trag u prostoru:Sedam života kućice na Drini
18:00
Svet i nauka
20:00
Kroz crvotočinu sa M. Frimenom:Misterije podsvesti
20:45
Svet i nauka
20:50
Priče o običnom:Šešir
21:00
RTS LAB
21:30
Čovek i predeo:Na zlatnom jezeru
22:52
Svet i nauka
22:57
Očima prirode:Bljesak skrivene lepote
23:10
Kvadratura kruga:Kovači
23:35
Životna sredina i zdravlje:Kretanjem do zdravlja
00:52
Rečnik ekologije:Ekološki akcident
00:56
Naučni portal 3 emisija
01:24
Dobro je ... dobro je znati:Melanom nekad i sad
01:50
Svet i nauka
01:55
Naša istorijska avangarda:Nadrealizam tada i ovde-novi čovek peva
02:25
Obrazovno ogledalo:Porodični krugovi-Deca u medijima
02:53
Čovek i predeo:Na zlatnom jezeru
03:20
Trag u prostoru:Sedam života kućice na Drini
03:45
Svet i nauka
03:50
ART zapisi o prirodi 3.emisija
04:14
Priče o običnom: Šešir
04:20
Kvadratura kruga: Kovači
04:45
Priče iz prirode: Biljke mesožderke
05:00
Kina: Crvenokapi ždral, 2 deo
05:53
Svet i nauka