RTS Nauka: Programska šema - subota, 08. jan 2022

06:10
Svet i nauka
06:15
Šta su sve tehnologije uradile za nas - Analitička hemija
06:42
CPN - Džon Elis, fizičar, o tamnoj materiji
08:26
Svetski - Časlav Brukner
08:56
Svet i nauka
09:00
RTS LAB - Nauka
09:35
Od pigmenta do koncepta - Koje je boje boja ?
09:47
Eko art - Kamen
10:00
RTS LAB - Kolaž,3
10:23
Svet i nauka
10:27
Psihologija ranog detinjstva - Igra i njen značaj
11:01
Zlatni vek 110 godina Opere - Uvertira
12:00
RTS LAB - Nauka
13:00
Dokumentarni film - Evin izazov
14:26
Srpski junaci srednjeg veka - Lazar hrebeljanović, prvi deo,r
14:53
Minijatura Memento - Prokletije
15:28
Zajedno - Mara Haviža
16:00
RTS LAB - Nauka
16:35
Trag u prostoru - Put perjem posut
17:00
Energija - Rastuća energija
17:25
Rečnik ekologije - Efekat staklene bašte
18:54
Svet i nauka
19:40
Svet i nauka
19:42
Staro srpsko pisano nasleđe - Zapis u kamenu
20:05
Zlatni vek 110 godina Opere: - Uvertira
20:35
Retuširanje - Plava
21:26
Svetski - Časlav Brukner
21:56
Rečnik ekologije - Efekat staklene bašte
23:25
RTS LAB-Tema dana
23:30
Put u budućnost - Spomenici
00:00
Naša istorijska avangarda - Nadrealizam tada i ovde-novi čovek peva
00:29
Očima prirode - Naša plava planeta
00:42
Priče iz prirode - Podunavski mrmoljak
00:56
Svet i nauka
01:00
Kina ponovni suret sa Arktikom 7 epizoda
01:50
Rečnik ekologije - Efekat staklene bašte
01:55
Šta su sve tehnologije uradile za nas - Digitalna kultura i mediji
02:20
CPN - Kolin Rajt, matematika žongliranja
02:32
Retuširanje - Plava
03:00
Velikani srpske Vojvodine - Uvod
03:08
Svet i nauka
03:13
ART zapisi o prirodi 2. emisija
03:36
Minijatura Memento - Dejan Medaković
03:42
Svetski - Časlav Brukner
04:10
Staro srpsko pisano nasleđe - Zapis u kamenu
04:33
Dositej, putnik prosvećenosti - Detinjstvo
05:20
Zlatni vek 110 godina Opere - Uvertira
05:50
Srpski junaci srednjeg veka - Lazar hrebeljanović, prvi deo,r