RTS Nauka: Programska šema - četvrtak, 06. jan 2022

06:00
Dositej, putnik prosvećenosti - Detinjstvo
06:26
Eko art - Kamen
06:40
Pitajte prirodu: 2/6
07:46
Istorija nauke - Mihajlo Petrović Alas
08:33
Socijalne veštine - Uvod
08:55
Svet i nauka
09:20
Rečnik ekologije - Biotički faktori
09:25
Naša istorijska avangarda - Nadrealizam tada i ovde-novi čovek
09:55
Priče o običnom - Pegla
10:27
Svet i nauka
11:00
Kina u fokusu 2009 - Carska grobnica
11:40
Zajedno - Mara Haviža
12:17
CPN - Film o srpskim naučnicima
12:30
Šta su sve tehnologije uradile za nas - Biotehnologije
13:56
Svet i nauka
14:24
Zelene zablude - Vulkani
14:29
Socijalne veštine - Uvod
14:51
Tvrđave na Dunavu - Beogradska tvrđava
15:35
Naša istorijska avangarda - Nadrealizam tada i ovde-novi čovek peva
16:05
Savin vrt - Životni put
17:00
Kina u fokusu 2009 - Carska grobnica
17:36
Svet i nauka
17:40
ART zapisi o prirodi 2. emisija
18:05
Trag u prostoru - Put perjem posut
18:30
Istorija nauke - Mihajlo Petrović Alas
18:40
CPN - Film o srpskim naučnicima
19:38
Socijalne veštine - Uvod
20:28
Zelene zablude - Vulkani
20:53
Minijatura Memento - Semiologija
21:00
Moja draga prijateljica nauka - Majkl Hol
21:21
Promis - Tragom metana
22:45
CPN - Film o srpskim naučnicima
23:00
Tvrđave na Dunavu - Beogradska tvrđava
23:50
Istorija nauke – Mihajlo Petrović Alas
00:47
Moja draga prijateljica nauka - Majkl Hol
01:00
Promis - Tragom metana
01:19
Socijalne veštine - Uvod
01:42
Istorija nauke - Vladimir Jakšić
02:15
Beogradsko blago - Jugoslovenska kinoteka
02:33
ART zapisi o prirodi - 2. emisija
02:57
Svet i nauka
03:03
Zelene zablude - Vulkani
03:10
Zajedno - Mara Haviža
03:38
Zelene zablude - Vulkani
03:45
Tvrđave na Dunavu - Beogradska tvrđava
04:28
Minijatura Memento - Semiologija
04:35
CPN - Film o srpskim naučnicima
05:00
Kina - Crvenokapi ždral, 1 deosvet pčela
05:48
Naša istorijska avangarda - Nadrealizam tada i ovde-novi čovek peva