RTS Nauka: Programska šema - petak, 14. jan 2022

06:35
Svet i nauka
06:40
Eko art – Tkanine
09:56
Svet i nauka
10:45
Rečnik ekologije - Autotrofni organizmi
10:50
Kalendar kroz vekove: 2. deo
11:17
Naučno dokazano - Veliki prasak 16/30
11:46
Svet i nauka
12:15
Ja mi i drugi - Lampeduza zimi
12:55
Svet i nauka
13:00
Igre koje su srušile carstva: Rim – rođenje u krvi
13:49
Čovek i kamen - Kovin
14:00
Vulkani i ljudi - Od pakla do raja
14:26
Svet i nauka
14:30
Moja draga prijateljica nauka - Sa Gordanom Vunjak Novaković
15:00
Promis - Prognoza za narednu deceniju
15:54
Rečnik ekologije - Autotrofni organizmi
16:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom - Može li vreme teći unazad?
16:43
Naučno dokazano - Veliki prasak 43
16:45
Velikani - Ljubomir Stojanović
17:50
Kina ponovni suret sa Arktikom 3 epizoda
17:55
Svet i nauka
18:35
Filozofija i… - Smeh
19:52
Svet i nauka
19:57
Rečnik ekologije - Autotrofni organizmi
20:00
Energija - Ekološka svest 5/6
20:27
Priča o kafi
20:50
Čovek i kamen - Kovin
21:30
Projekat sutrašnjica, 96-1
21:56
Rečnik ekologije - Autotrofni organizmi
22:35
Priča o kafi
23:00
RTS LAB - Promocija nauke
23:35
Naučno dokazano - Veliki prasak 16/30
23:37
Svet i nauka
23:42
Velikani - Ljubomir Stojanović
00:00
Kina - Južno kinesko more 2. epizoda
00:53
Životna sredina i zdravlje - Klimatske promene i tropske bolesti
01:22
Rečnik ekologije - Autotrofni organizmi
01:26
Novi srpski umovi - Roboti
01:40
Kalendar kroz vekove: 2. deo
02:07
Trag u prostoru - Šume vodom okovane
02:28
Svet i nauka
02:33
Priča o kafi
02:56
Velikani - Ljubomir Stojanović
03:11
Ja mi i drugi - Lampeduza zimi
03:38
Tvrđave na Dunavu - Bač
04:16
Čovek i kamen - Kovin
04:27
Svetski - Anja Šišarica
04:57
Svet i nauka
05:00
Kina - Južno kinesko more 2. epizoda
05:55
Kako misli Akademija - Čudo u Akademiji, Ljubomir Simović