RTS Nauka: Programska šema - sreda, 08. jun 2022

06:00
RTS ordinacija
06:55
Klikeri: Gasovi u boji spektroskopija
07:01
Eko perspektive: Zeleno rudarstvo
07:26
Priče o običnom: Novčanik
07:29
Nulta tačka: Kvantna medicina
07:55
Svet i nauka
08:00
Zalogaj Kine: 4 epizoda
08:51
Svetski lekcije: Marjanović
09:00
RTS LAB
09:30
Trag: Ljubav pesma nad pesmama
10:00
Enerigija: Energija za zemlje u razvoju
10:27
Svet i nauka
10:32
Naučni portal: 28 emisija
10:56
Priče o običnom: Novčanik
11:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom:Da li živimo u Matriksu?
11:44
Klikeri: Gasovi u boji spektroskopija
11:50
Istorija nauke: Jovan Žujović
12:00
Lovac na znanje: Zaostavština neandertalaca
12:32
Arhitektura danas: Hotel Metropol
12:54
Pogled kroz oblake
13:07
Moravska Srbija: Rukopisna baština Moravske Srbije,2
13:34
Eko perspektive: Zeleno rudarstvo
14:00
Sasvim prirodno: Srećni ljudi, 2
14:26
Tehnologije i mi: Razvoj elektronske uprave
14:54
Svetski lekcije: Marjanović
15:00
Kroz crvotočinu sa Morganom Frimenom:Da li živimo u Matriksu?
15:45
Kuća nauke:  Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
16:15
Svet i nauka
16:20
Arheokuhinja:Mirisi kuhinje drevnog Rima
16:47
Čovek i kamen: Taorska
16:58
Priče o običnom: Novčanik
17:00
Lovac na znanje: Zaostavština neandertalaca
17:32
Sasvim prirodno: Srećni ljudi, 2
18:30
Nauka kroz priče: Šta je život
18:36
Eko perspektive: Zeleno rudarstvo
19:00
Suština stvari: 12 emisija
19:26
Svetski lekcije: Marjanović
19:33
Nauka 50: Krv
20:00
U potrazi za natčovekom: Kod čoveka
20:54
Svet i nauka
21:00
Skrivena Italija: Trst, slobodni carski grad
21:30
Moravska Srbija: Rukopisna baština Moravske Srbije,2
22:30
Kuća nauke:  Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
23:00
Klikeri: Gasovi u boji spektroskopija
23:56
Arheokuhinja: Mirisi kuhinje drevnog Rima
00:22
Arhitektura danas: Hotel Metropol
00:45
Pogled kroz oblake
01:00
Kina, pekinška opera: Stremljenja
01:50
Svetski lekcije: Marjanović
01:56
Sasvim prirodno: Srećni ljudi, 2
02:21
Čovek i kamen: Taorska
02:32
Istorija nauke: Jovan Žujović
02:43
Naučni portal: 28 emisija
03:07
Trag: Ljubav pesma nad pesmama
03:35
Priče o običnom: Novčanik
03:37
Eko perspektive: Zeleno rudarstvo
04:02
Moravska Srbija: Rukopisna baština Moravske Srbije,2
04:29
Nauka kroz priče: Šta je život
04:35
Nauka 50: Krv
05:02
Kuća nauke:  Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije
05:32
Klikeri: Gasovi u boji spektroskopija
05:38
Arheokuhinja: Mirisi kuhinje drevnog Rima