RTS Nauka: Programska šema - sreda, 29. sep 2021

06:00
RTS ordinacija
07:00
Original ili falsifikat:Homer
08:00
Kina ponovni suret sa Arktikom:7 epizoda
08:50
Svet i nauka
08:55
Velikani srpske Vojvodine:Ljudevit Mičatek
09:00
Istok-zapad-povratak:Povratna karta
09:12
Priče o običnom:Čarape
09:17
Zajedno:Stefan Novaković
09:45
Čovek i kamen:Plavi tok
10:00
Kroz crvotočinu sa M. Frimenom:Šta nas čini onim što jesmo?
10:43
Svet i nauka
10:47
Beogradsko blago: Muzej Nikole Tesle, 2. deo
11:00
Top 10: Umetnost arhitekture:Četvrta emisija
11:52
Svet i nauka
11:56
Šta su sve tehnologije uradile za nas:Molekularna medicina
12:53
Znameniti fizičari:Isak Njutn
13:00
Original ili falsifikat:Homer
14:00
Kroz crvotočinu sa M. Frimenom:Šta nas čini onim što jesmo?
14:45
Istok-zapad-povratak:Povratna karta
14:57
Nulta tačka: EM REIKI
15:24
Svetski:Milena Marjanovič
15:55
Svet i nauka
16:51
Priče o običnom:Ogledalo
17:22
CPN: Priče iz Mejkersa- Robot koji pravi narukvice prijteljstva
17:28
Zajedno:Stefan Novaković
18:00
Top 10: Umetnost arhitekture: Četvrta emisija
18:55
Velikani srpske Vojvodine:Ljudevit Mičatek
19:53
Znameniti fizičari:Isak Njutn
20:33
Sasvim prirodno:Divlja Srbija, 2. deo
22:30
Trag:Drina, prvo lice množine
22:55
Svet i nauka
23:00
Kina ponovni suret sa Arktikom:8 epizoda
23:50
Rečnik ekologije:Otapanje leda na Arktiku
23:55
Obrazovno ogledalo:Život od čokolade
00:18
Tehnologije i mi:Ekološki inžinjering i upravljanje otpadom, 1 deo
00:45
Čovek i kamen:Plavi tok
01:00
Kina: Pesme visoravni
01:50
Kvadratura kruga:Čovek digitalnog doba
02:17
Velikani srpske Vojvodine:Ljudevit Mičatek
02:22
Sasvim prirodno:Divlja Srbija, 2. deo
02:50
Trag: Drina, prvo lice množine
03:14
Svet i nauka
03:19
Beogradsko blago:Muzej Nikole Tesle, 2. deo
03:32
Nauka u pokretu:Nove tehnologije u obrazovanju
04:00
Šta su sve tehnologije uradile za nas:Molekularna medicina
04:25
Svet i nauka
04:28
Tehnologije i mi:Ekološki inžinjering i upravljanje otpadom, 1 deo
04:54
CPN: Priče iz Mejkersa- Robot koji pravi narukvice prijteljstva
05:00
Kina: Pesme visoravni
05:48
Priče o običnom:Ogledalo
05:52
Svetski:Milena Marjanovič